Bilarna kör i 70 på 30-väg

Annette Börjes och Cecilia Söderberg i Rotsunda har tipsat polisen om att göra fartkontroller på deras 30-väg där det ofta går betydligt fortare.
Annette Börjes och Cecilia Söderberg i Rotsunda har tipsat polisen om att göra fartkontroller på deras 30-väg där det ofta går betydligt fortare.
I Rotsunda kämpar grannarna för att sänka hastigheten i sitt område.

Trots flera års kamp händer ingenting.

– Vad ska man göra för att nå fram? Det är inget avancerat vi vill ha. Bara något som sänker farten, säger Cecilia Söderberg.

Det går undan i många bostadsområden i Sollentuna. I kommunens egen trygghetsundersökning pekades trafikproblem ut som en av de allvarligaste bristerna.

Men förbättringar är på gång. I maj berättade Lokaltidningen Mitt i Sollentuna om 30-direktivet – en stor översyn av alla kommunens 30-områden, med start i Edsviken som pilotområde. Många läsare hörde av sig och berättade om problem med fartsyndare på andra platser.

”Folk kör igenom hela Skyttevägen i 55-70 kilometer i timmen”, skriver en Edsbergsbo.

– Tellusvägen är krokig och smal med häckar som skymmer kurvorna. Det är livsfarligt, säger en Häggviksbo.

Även i Rotsunda går det fort i bostadsområdena med hastighetsbegränsningen 30 kilometer i timmen. Annette Börjes och ­Cecilia Söderberg är grannar på Antunavägen och har i flera år kämpat för att något ska göras.

– Här kör bilarna i 75-80 kilometer i timmen. Jag har en pojke­ som är snart tre. Om han kutar­ ut på vägen finns det inte en chans att de hinner stanna. Det är jag jätte­orolig för, säger Cecilia ­Söderberg.

Andra grannar har fått sina staket kvaddade och två hundar har blivit påkörda på vägen under årens lopp. Vägen leder vidare till Upplands Väsby och många som varit i Rotebro använder den som en smitväg. En lång bit är raksträcka där det gasas på och i en kraftig kurva ligger det enda övergångsstället.

– Vi fick blomlådor att ställa ut, men de fick inte stå för nära kröken eftersom de inte syns. Men ett övergångsställe går bra, säger Annette Börjes.

Kommunen är inte ovetandes om problemen, i Rotsunda och på andra ställen. Trafikkontoret tar emot en ständig ström av mejl och telefonsamtal från medborgarna. Därför beslutade man att ta krafttag, resultatet blev det så kallade 30-direktivet.

– Vi har stora problem i 30-områdena. Folk ignorerar hastighetsbegränsningarna och kör som galningar, säger Thorwald Larsson (FP), ordförande i trafik- och fastighetsnämnden.

Våren 2012 drog arbetet i gång med en översyn av Edsviken. Nyligen kom resultatet och en lång rad förslag på åtgärder.

– Vi började i Edsviken eftersom det fanns stora behov där, bland annat på grund av kraftig genomströmningstrafik, säger Thorwald Larsson.

Han är mycket nöjd med hur 30-direktivet första del har fallit ut. Nu börjar arbetet med övriga Sollentuna.

– Förvaltningen kommer att göra en kartläggning och sedan en prioriteringslista över områdena. Vi måste ha en objektiv kartläggning som visar var det är värst och sedan jobba systematiskt, ­säger Thorwald Larsson.

Samtidigt är han medvetna om Sollentunabornas frustration över att åtgärder dröjer.

– Ingen är bortglömd och det händer saker, men de demokratiska processerna tar tid. Vi har x antal människor och en budget att ta hänsyn till. Hade det funnits en enkel åtgärd för att skynda på hade jag slagits för den, säger Thorwald Larsson.

Fakta

Edsviken först att få ökad säkerhet

Flera nya gångbanor ska anläggas i området.

Nya övergångsställen ska anläggas, gamla ska förbättras och byggas om.

Cykelfält ska markeras och busshållplatser förbättras.

Samtliga infarter ska få smala 30-portaler och flera gupp ska anläggas.

Översyn av driften, exempelvis snö- och siktröjning.