Se bilder från dagens luciatåg

Luciatåg Karlbergsskolan
De yngre barnen lussade på Karlbergsskolan.
Luciatåg Hammarbacksskolan
Lucian kom med ljus i sin krona även på Hammarbacksskolan.
Luciatåg från Vittra skola 2017
Luciatåg från Vittra skola 2017
Runt om i Vallentunas skolor lussade elever för föräldrar, lärare och klasskompisar. Så här såg luciatågen ut på Karlbergsskolan och Hammarbacksskolan.

Aulan till Hammarbacksskolan lystes upp i mörkret av ett luciatåg med vackra stämmor från skolans äldre elever.

Luciatåg Hammarbacksskolan

Hammarbacksskolans luciatåg. Foto: Hammarbacksskolan

På Karlbergsskolans var det många lucior och tomtenissar från förskoleklassen som gick i tåget.

De har tränat i flera veckor med sina lärare och musiklärare. Ett strålande tåg framfördes.

Skriver Karin Oldfield, rektor Karlbergsskolan.
Luciatåg Karlbergsskolan

Så här såg det ut när de yngre barnen lussade på Karlbergsskolan. Foto: Karlbergsskolan.

På Vittra lussade eleverna i årskurs 9 för hela skolan.

Luciatåg från Vittra skola 2017

Luciatåg från Vittra skola 2017. Foto: Vittra Vallentuna