Se bilderna på Ringvägens nya höghus

Det nya höghuset.
Det nya höghuset.
Det nya höghuset.
Det nya höghuset.
Det nya höghuset.
Det nya höghuset.
Det nya höghuset.
Det nya höghuset.
Det nya höghuset.
Det nya höghuset.
Det nya höghuset.
Det nya höghuset.
Efter många turer fram och tillbaka förväntas nu höghuset i kvarteret Tobaksmonopolet att klubbas igenom.

Det har gått fram och tillbaka i planerna om höghuset vid Ringvägen och kvarteret Tobaksmonopolet. Mitt i har tidigare berättat om planerna att bygga det 17 våningar höga höghuset samtidigt som man bevarar det gamla huvudkontoret. Från början var det tänkt att det skulle rivas men det ansågs ha ett högt kulturhistoriskt värde. Då skrev Mitt i Södermalm att antagande förväntas hösten 2016.

Nu väntas planerna om det nya höghuset att klubbas igenom på stadsbyggnadsnämnden sammanträde nästa vecka. I det nya förslaget ingår höghuset samt en lägre 5-våningsbyggnad på Maria Skolgata.

Nytt landmärke

Skönhetsrådet tycker att huset blir för högt men Länsstyrelsen har prövat förslaget och menar att det inte kommer vara avskräckande högt med tanke Södersjukhusets byggnader och andra höga hus i närheten. I planförslaget menar man att huset blir ett nytt landmärke för Södermalm.

Mer liv på gatuplan

Man räknar med att höghuset kommer innebära omkring 90 nya bostadsrätter och bidra till nytt liv till Ringvägen. Det ska nämligen byggas fik och caféer på bottenplan. Negativa konsekvenser för bygget är bland annat färre soltimmar på Mariaskolans södra byggnad och för ett antal lägenheter i kvarteret Piskan.