ANNONS

Bildextra: Se nya bilderna för bygget ovanpå järnvägsspåren

nya skisser nya stadskärnan Sundbyberg centrum. Idébild Stationshuset torgyta är framtagen av AMF Fastigheter och Sweco Architects: ”Vy från Landsvägen mot sydost. Utökad torgyta vid det nya Stationshuset. Nya byggnader visas som vita huskroppar.”
Vy från Landsvägen mot sydost. Bland annat har torgyta vid det nya Stationshuset blivit större. Nya byggnader visas som vita huskroppar.
I dag presenterades nya skisser för hur bebyggelsen ovanpå locket på järnvägsspåren och det nya stationshuset på torget kan komma att se ut.
Bland annat blir torgytan framför nya stationshuset större.
ANNONS

Åsikterna kring hur nya stadskärnan ska se ut har gått i sär.

Allt från ”välbehövligt” och ”trevligt” till ”för höga hus på torget”, har hojtats.

Nya förslaget – järnväg blir promenadstråk

Ett första visions-samråd är nu klart för en av tre detaljplaner för den nya stadskärnan. Planen rör bygget ovanpå locket som kommer ligga över järnvägsspåren, och området kring det nya stationshuset.

Öppnare och grönare planer för nya stadskärnan

Den 23 september förväntas exploaterings- och näringsutskottet fatta beslut om en ny samrådsperiod för där alla Sundbybergsbor ska få tycka till kring detaljplanen.

Skisserna kommer även inom kort att ställas ut i framtidspaviljongen på torget.

ANNONS

Idebild nya stadskärnan sundbyberg centrum. Signalfabriken är framtagen av Sweco Landskapsarkitektur och visar: ”Vy från biblioteket Signalfabriken österut över ett framtida grönt promenadstråk med flera torgytor och körbana längs med stråket. En grön inramning av platsen utanför bibliotekets nya entré.”

Vy från biblioteket österut över ett framtida grönt promenadstråk med flera torgytor och körbana längs med stråket. Illustration: Sweco Landskapsarkitektur

Så här kan nya resecentrum se ut

visionsbild nya stadskärnan sundbyberg Idébild Arkaden: Vy västerut genom Arkaden sedd från östra torget mot tunnelbaneuppgången vid Lysgränd. En trygg och tillgänglig passage mellan det östra och västra torget. Här planeras lokaler i bottenvåning med service och handel. Illustration: SwecoArchitects/AMF Fastigheter samt Marge Arkitekter/Vasakronan

Arkaden under nya stationshuset: Vy västerut genom Arkaden sedd från östra torget mot tunnelbaneuppgången vid Lysgränd. Här planeras lokaler i bottenvåning med service och handel. Illustration: SwecoArchitects/AMF Fastigheter samt Marge Arkitekter/Vasakronan

visionsbild nya stadskärnan sundbyberg..aIdébild Stationshuset, östra torget: Vy mot nordväst, sett från kommungränsen till Solna. Östra torget med det nya Stationshuset och tillbyggt Kv Godset 4 (t.h) i fonden. Det östra torget föreslås ha direkt entré till pendeltågstationen och möjliggör smidiga byten för tillresande med cykel och bil. Nya byggnader visas som vita huskroppar. Illustration: AMF Fastigheter/ Sweco Architects

Stationshuset, östra torget: Vy mot nordväst, sett från kommungränsen till Solna. Östra torget med det nya Stationshuset och tillbyggt Kvarteret Godset 4 (t.h) i fonden. Det östra torget föreslås ha direkt entré till pendeltågstationen och möjliggör smidiga byten för tillresande med cykel och bil. Nya byggnader visas som vita huskroppar. Illustration: AMF Fastigheter/ Sweco Architects

visionsbild nya stadskärnan sundbyberg.. Idébild Sturegatan: Vy västerut över Sturegatan sedd från Solna. Kv Magasinet 1 (befintlig) och tillbyggt Kv Godset 4 till vänster i bild. Nya byggnader visas som vita huskroppar. Sturegatans handelsstråk planeras förstärkas genom öppna bottenvåningar med service och handel, vilket förlänger stråket hela vägen mot Solna. Illustration: Vasakronan/Marge Arkitekter Foto: Johan Fowelin

Sturegatan: Vy västerut över Sturegatan sedd från Solna. Kvarteret Magasinet 1 (befintlig) och tillbyggt Kvarteret Godset 4 till vänster i bild. Nya byggnader visas som vita huskroppar. Sturegatans handelsstråk planeras förstärkas genom öppna bottenvåningar med service och handel, vilket förlänger stråket hela vägen mot Solna.Illustration: Vasakronan/Marge Arkitekter. Foto: Johan Fowelin

visionsbild nya stadskärnan sundbyberg. Idébild Flygvy: Flygvy över östra delen av planområdet sett från nordost. Nytt stationshus, tillbyggda kontorshus i Kv Godset och Kv Sundbyberg 2:78 och östra torget i förgrunden. Nya utrymmen för allmänheten planeras nära gränsen till Solna med såväl torg som gångpassager på respektive sida om stationshuset. Illustration: AMF Fastigheter/SwecoArchitects

Flygvy över östra delen av planområdet sett från nordost. Nytt stationshus, tillbyggda kontorshus i Kvarteret Godset och Kvarteret Sundbyberg 2:78 och östra torget i förgrunden. Nya utrymmen för allmänheten planeras nära gränsen till Solna med såväl torg som gångpassager på respektive sida om stationshuset. Illustration: AMF Fastigheter/SwecoArchitects

visionsbild nya stadskärnan sundbyberg.. Idébild Passagen: Vy österut sedd från tunnelbaneuppgången mot Fabriksgränd och det östra torget. Passagen (t.v) och Arkaden (under tak) bildar ett 20 meter brett gångstråk mellan Kv Godset och Stationshuset. Här planeras för lokaler i bottenvåningen med service och handel. Illustration: Marge Arkitekter/Vasakronan samt SwecoArchitects/AMF Fastigheter

Passagen intill nya stationshuset: Vy österut sedd från tunnelbaneuppgången mot Fabriksgränd och det östra torget. Passagen (t.v) och Arkaden (under tak) bildar ett 20 meter brett gångstråk mellan Kvarteret Godset och Stationshuset. Här planeras för lokaler i bottenvåningen med service och handel. Illustration: Marge Arkitekter/Vasakronan samt SwecoArchitects/AMF Fastigheter.

visionsbild nya stadskärnan sundbyberg.. Idébild Sundbyberg station: Vy från västra stationsentrén Sundbyberg station och torgytan framför, trafiknodens mittpunkt. Här planeras för smidiga byten mellan olika transportslag: kollektiva färdmedel och cykel. Stationshusets konstruktion är anpassad efter spåranläggningen under mark. Illustration: AMF Fastigheter/SwecoArchitects

Sundbyberg station: Vy från västra stationsentrén Sundbyberg station och torgytan framför, trafiknodens mittpunkt. Stationshusets konstruktion är anpassad efter spåranläggningen under mark. Illustration: AMF Fastigheter/SwecoArchitects

visionsbild nya stadskärnan sundbyberg torg.. Idébild Järnvägsgatan-Starrbäcksgatan: Vy västerut vid korsningen Järnvägsgatan och Starrbäcksgatan. Korsningen kan utformas som en entré och förlängning av Marabouparken, där konstverk i stadsbilden kan länka samman parken med promenadstråket. Illustration: Sweco Architects

Vy västerut vid korsningen Järnvägsgatan och Starrbäcksgatan. Korsningen kan utformas som en entré och förlängning av Marabouparken. Illustration: Sweco Architects.

Förstudie av nya stadskärnan – för 25 miljoner

visionsbild nya stadskärnan sundbyberg torg. Idébild Järnvägsgatan - dagvattenhantering: Vy västerut över det gröna promenadstråket längs med Järnvägsgatan. Grönskan är också en anläggning för att ta hand om dagvatten, regn som tidigare kunde rinna undan i banvallen. Illustration: Sweco Architects

Vy västerut över det gröna promenadstråket längs med Järnvägsgatan. Grönskan är också en anläggning för att ta hand om dagvatten, regn som tidigare kunde rinna undan i banvallen. Illustration: Sweco Architects

visionsbild nya stadskärnan sundbyberg torg.. Idébild Järnvägsgatan - Brunnsgatan: Vy västerut utmed den gröna promenaden längs med Järnvägsgatan. Körbanan föreslås flyttats till den södra sidan av Järnvägsgatan för att skapa en trivsam miljö med fler mötesplatser på den soliga sidan av promenadstråket. Illustration: Sweco Architects

Vy västerut utmed den gröna promenaden längs med Järnvägsgatan. Körbanan föreslås flyttats till den södra sidan av Järnvägsgatan för att skapa en trivsam miljö med fler mötesplatser på den soliga sidan av promenadstråket. Illustration: Sweco Architects.

Fakta

Om nya stadskärnan

Trafikverket påbörjar bygget av tunneln som ska däcka in järnvägsspåren tidigast år 2022. Ett bygge som sedan kommer att pågå i cirka åtta år.

Redan nu  har man påbörjat arbeten med att lägga om ledningar i marken.

I takt med att tunneln blir klar kommer kommunen att börja bygga den Nya stadskärnan ovanpå tunneln.

Stadsutvecklingen i centrala Sundbyberg förutsätter tre nya detaljplaner. Ett samråd kommer att hållas kring varje detaljplan.

Beslut om det första samrådet (vilket omfattar överdäckningen av järnvägen och den sammanlänkande stadsmiljön i Nya stadskärnan) förväntas fattas av Exploaterings- och näringsutskottet den 23 september.

Källa: Sundbyberg stad