Bildsal används åt nyanlända

Fram till sportlovet bedrevs bildundervisningen i en äldre skolbyggnad.
Fram till sportlovet bedrevs bildundervisningen i en äldre skolbyggnad.
När eleverna på Aspnässkolan kommer tillbaka från sportlovet står de utan sin omtyckta bildsal. Även fritids har förlorat sin slöjd- och målarverkstad.

Lokalen ska i stället användas för att utreda nyanlända elevers kunskaper.

Strax innan sportlovet fick lärare och elever på Aspnässkolan veta att bildundervisningen måste flytta. Den fristående byggnaden intill den vanliga skolan behövs på annat håll.

– Men varför tar de just denna lokal som på dagarna är bildsal och på eftermiddagarna är fritids, säger bildläraren på skolan Helena Johansson.

Även Anneli Bertzén, som arbetar på fritidshemmet som också använder lokalerna, är kritisk.

– Det här beslutet har kommit väldigt fort och jag upplever att det har fattats ovanför våra huvuden, säger hon.

Förklaringen är att skollagen skärptes den 1 januari i år. Järfälla kommun är skyldig att kartlägga alla nyanlända barns kunskaper – både flyktingar och inflyttade – för att se till att de hamnar rätt i skolsystemet.

Det handlar om samtal med eleven, en hälsoundersökning och undersökning av kunskapsnivån.

Tidigare har detta skett på skolorna, men kommunen har fått kritik för att dessa utredningar sett olika ut. För att vara säkra på att alla barn får en rättvis bedömning ska utredningarna göras på samma plats och av samma personal.

– Hela syftet är att skapa ett kvalitativt och ett likvärdigt mottagande och därför använder vi kompetensen som finns på Järfälla språkcentrum, säger Christina Dahlin Wibom, verksamhetschef på barn- och ungdomsförvaltningen.

Detta beslutades av barn- och ungdomsnämnden förra året.

– Vi centraliserar den här verksamheten för att kvalitén ska bli så hög som möjligt. Men eleverna ska givetvis fortsätta att ha bildundervisning, säger Eva Ullberg (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Aspnässkolan är en F-5-skola med ungefär 200 elever. Enligt Eva Ullberg är det vanligaste att den typen av skolor inte har en specifik bildsal, utan att bildundervisningen bedrivs i de vanliga klassrummen.

Men att det nu är upp till skolans rektor Anders Kempe att ta fram en bra lösning.

Lokaltidning Mitt i har sökt skolans rektor, men han har inte velat svara på frågor.