Bildspecial: Här är Odenplans nya station

David Svenssons konstverk "Life Line" pryder taket vid en av uppgångarna.
David Svenssons konstverk "Life Line" pryder taket vid en av uppgångarna.
Konstverket ska symbolisera ett barns första hjärtslag.
Konstverket ska symbolisera ett barns första hjärtslag.
Rulltrapporna vid Odenplans största uppgång kommer att vara fredade från reklam.
Rulltrapporna vid Odenplans största uppgång kommer att vara fredade från reklam.
Konstverket "Odens trädgård" ska ge en upplevelse av en underjordisk trädgård.
Konstverket "Odens trädgård" ska ge en upplevelse av en underjordisk trädgård.
Odenplan
Den nya perrongen blir 255 meter lång.
Anders Sköld från SL och Maria Bergman från Trafikverket ser fram emot öppningen.
Anders Sköld från SL och Maria Bergman från Trafikverket ser fram emot öppningen.
En 255 meter lång perrong, laserstyrda säkerhetsdörrar och konst i varje hörn.
Här är Citybanans nya pendeltågsstation vid Odenplan.

Odenplans station ska ge plats åt över 100 000 resenärer när Citybanan öppnar, en fördubbling jämfört med i dag.

Öppnar 10 juli

Många har flaggat för ett framtida trafikkaos. Andra hurrar över avlastningen på Centralstationen.

– Stockholm växer och i dag finns bara två spår mellan Centralen och Södra Station. Det är grundutmaningen som gör att Citybanan behövs, säger Maria Bergman, projektledare för Projekt Citybanan på Trafikverket.

När Mitt i besöker stationen är det en dryg månad kvar till öppningen 10 juli. Byggnationen är i stort sett klar och det enda som kvartstår är småjusteringar av olika säkerhetssystem.

Säkerheten skärps

Varannan minut ljuder ett nytt larm – ett för brand och ett för andra nödsituationer.

– Det kommer finnas en person per station som har ett övergripande ansvar för säkerheten, en ”station duty officer”. De kommer att ha överblick över akuta händelser och kan tillkalla hjälp om det behövs, säger Anders Sköld, projektledare på SL.

Den 255 meter långa perrongen har utrustats med plattformsavskiljande väggar för att minimera olyckor. Vid varje perrong finns 12 dörrar som öppnas och stängs vid på- och avstigning.

– Dörrarna fungerar på samma sätt som i en hiss. Om det är någon i vägen stängs de inte. Det finns också lasersensorer som känner av om någon skulle fastna, säger Anders Sköld.

Flera konstverk

Vid rulltrapporna från Odenplan stora uppgång rullar bilder av en grön lövskog på digitala bildskärmar, Konstverket kallas”Voyage” och är en av flera nya konstinslag på Citybanans nya station vid Odenplan. Platserna där konsten har placerats ska fredas från reklam.

”När pendeltågen försvinner finns inget behov av att ha en station så nära centralen.”

Ovanför rulltrapporna mot den nya uppgången vid Vanadisvägen finns ett av stationens mest spektakulära konstverk. Det 350 kvadratmeter stora ljusverket ”Life Line” symboliserar konstnären David Svenssons förstfödde sons EKG innan födseln.

– Det kommer att finnas ett liknande verk av samma konstnär på Nya Karolinska, säger Anders Sköld. 

4,3 ton berg har sprängts bort

Bygget av Citybanan har varit  minst sagt komplicerad. Sammanlagt 4,3 ton berg har sprängts bort för att ge plats åt den nya tunneln.

Fördubblad tågkapacitet var löftet innan bygget tog fart. Men för att det ska bli möjligt måste spåren i stadens ytterkanter byggas ut. Först nästa år kan turtätheten öka.

– I början kommer pendeltågen att köra på precis samma sätt som i dag, säger Anders Sköld.

Vad händer med Karlbergs station är inte bestämt. Klart är dock att SL kommer att lämna över byggnaden till Trafikverket när stationen stänger.

– I början händer förmodligen ingenting, men på sikt ska den rivas. När pendeltågen försvinner finns inget behov av att ha en station så nära centralen, säger Maria Bergman.

Den 9 juli sker den offentliga invigningen av stationerna vid Odenplan och Stockholm City. Den 10 juli går det första pendeltåget enligt tidtabell.

Fakta

Citybanan

Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågslinje under jord mellan Tomteboda och Södra station.

Tunneln ska så småningom fördubbla spår­kapaciteten i Stockholm och, ­enligt Trafikverket, göra att tågen går tätare och punkt­ligare.

Totalt har 4,3 miljoner ton berg, motsvarande 30 Hötorgsskrapor, sprängts bort.

Bygget har gått något snabbare än tidsplan. Men allt har inte gått smärtfritt. Flera personer som arbetat med tågtunneln har dött under arbetets gång.

Kostnaden för projektet är 17 miljarder kronor.

Citybanan öppnar 10 juli. Då stänger också Karlbergs station.

Källa: Trafikverket