Bilfri månad utanför skola

Ålsten Utanför Ålstensstensskolan i Bromma sitter under hela september stora gröna banderoller med texten ”bilfri månad”. Det är föräldraföreningen som vill få föräldrar att gå eller cykla med sina barn i stället.

– Vi försöker att driva på för att öka säkerheten, säger Christina Nordlind Hejdenberg i styrelsen.

Biltrafiken är ett stort problem utanför skolor i västerort.

– Vi får många påringningar från föräldrar i början av terminen när skolorna drar igång. Det är rörigt och folk parkerar på olämpliga ställen och kör på trottoaren, säger Hans Nilsson, chef för trafiksektionen i västerort.

När trafikpolisen genomförde hastighetskontroller under två heldagar i slutet av augusti togs 107 bilister för fortkörning och 14 blev av med körkortet utanför olika skolor i västerort.