Min lokala hjälte

Bilgarage riskerar bromsa byggnation av 80 hyresrätter

Exploateringskontoret har markerat markområdet mellan Halmstadvägen och Falsterborvägen, som är aktuellt att bebygga i blått på ett foto.
Exploateringskontoret har markerat markområdet mellan Halmstadvägen och Falsterborvägen, som är aktuellt att bebygga i blått på ett foto.
Svenska Bostäder vill bygga cirka 80 hyresrätter i Björkhagen.
För att det ska bli möjligt måste en garagelänga rivas. Nu ska Stockholm stad driva uppsägningen av tomträtten för garaget i domstol.

 

Svenska Bostäder har siktet inställt på att bebygga ett delvis brant markområde mellan Falsterbovägen och Halmstadsvägen. Exploateringen av området kräver en ny detaljplan. Marken har dock i områdesprogrammet för Hammarbyhöjden-Björkhagen, som godkändes i somras av stadsbyggnadsnämnden, pekats ut som lämplig för bostäder.

I dag står det en garagelänga på delar den mark som behöver tas i anspråk. Detta måste rivas om det hyresrätterna ska byggas där. Stockholm stad har sagt upp tomträtten, men eftersom tomträttinnehavaren motsatt sig detta väntar en domstolsprocess. Exploateringskontoret uppger att det inte finns några tidigare rättspraxis och att utgången av processen är osäker.

Markanvisningen till Svenska Bostäder föreslås därför bli villkorad utifrån tomträttstvistens utfall. Arbetet med en ny beskrivande detaljplan, i dag är den aktuella marken planlagd som garage och parkmark, beräknas ta nästan ett och ett halvt år. Svenska Bostäder planerar byggstart tidigast till år 2020 och inflyttning två år senare.

Svenska Bostäder är inte det enda bolag som visat intresse för markområdet, men föreslås få förtur i två års tid. Exploateringskontoret anger att projektförslaget ”bedömts vara lämpligt utifrån lägenhetsantalet i relation till andra förslag”. Marken ska även bebyggd med bostäder upplåtas som tomträtt och exploateringen bedöms ge ett överskott till staden.

Exploateringsnämnden planerar att ta upp på ärendet till beslut på sitt nästa möte den 10 november.