ANNONS

Bilismen ska minskas i länet

Dålig luft är förödande för hälsan, och det är bilarnas utsläpp som ligger bakom. Nu kräver länsstyrelsen krafttag mot bilismen.
ANNONS

– Den ohälsosamma luften är lika farlig som trafikolyckorna, säger Lars Nyberg, miljödirektör på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har nu fått regeringens uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att minska bilismens skadeverkningar.

Förorenad luft är inte bara ett problem i Stockholms innerstad utan även längs de stora vägarna i Botkyrka, Solna, Sollentuna och Danderyd.

Minskad användning av dubbdäck, städning med ny teknik och höjd trängselskatt är några av de åtgärder som länsstyrelsen föreslår för att länsinvånarna ska få bättre luftkvalitet.

– Dubbdäcken river upp partiklar ur vägbesläggningen. Det är den största orsaken till för höga halter av partiklar i luften, säger Lars Nyberg.

Särskilt påtagligt blir det i mars-april när vägarna torkar upp.

– Det finns lösningar som gör att man kan bibehålla marken fuktig, men det är en temporär lösning. Förr eller senare torkar det upp igen. Det krävs en speciell teknik för att suga upp partiklar, men sådan teknik finns knappt i verkligheten, säger han.

Ett ännu större problem är utsläppen av kvävedioxid och de är svårare att komma tillrätta med.

Ett sätt att få bort de smutsigaste bilarna från vissa områden är att införa miljözoner samt högre krav på tunga fordon

ANNONS

Flexibla trängselskatter, beroende på den aktuella luftkvaliteten, finns också med bland länsstyrelsens förslag. På så vis kan antalet fordon minskas när luftkvaliten är som sämst.

– Men det är känsligt samtidigt som regionen växer, säger han.

Fakta

Fler förbud

Följande åtgärder kan minska föroreningarna:

Höjd trängselskatt.

Miljözoner.

Utvidgat förbud på dubbdäck.

Städning med ny teknik.

Källa: LÄNSSTYRELSEN