Bilist dömd för missad väjningsplikt

En man har dömts till böter för att ha orsakat en trafikolycka på Spånga Kyrkväg.
En man har dömts till böter för att ha orsakat en trafikolycka på Spånga Kyrkväg.
En bilist som bröt mot väjningsplikten orsakade en krock i korsningen Glömmingegränd-Spånga Kyrkväg. Bilisten har nu dömts till böter av Solna tingsrätt.

En 41-årig man har dömts för att ha brutit mot väjningsplikten i korsningen Glömmingegränd-Spånga Kyrkväg. Den missade väjningsplikten ledde till en kollision med en bilist som körde på Spånga Kyrkväg i riktning mot Tenstavägen.

Vid rättegången i Solna tingsrätt nekade 41-åringen till brott. Han skyllde på att den andre bilisten hade kört alltför fort och inte haft kontroll över sitt fordon. Men åklagaren menade att 41-åringen varit oaktsam och tingsrätten gjorde samma bedömning.

Den andre bilisten sa sig ha kört på Spånga Kyrkväg i högst 50 kilometer i timmen. Han påstod sig ha varit 5–10 meter från korsningen då 41-åringen körde rätt ut i den.

Olyckan orsakade inga personskador. Vid tidpunkten var siktförhållandena goda och trafiken rätt gles på Spånga Kyrkväg. Tingsrättens slutsats är att 42-åringen inte tillräckligt kontrollerade om det gick att köra ut i korsningen. Han dömdes till 2 000 kronor i böter för brott mot trafikförordningen.