ANNONS

Bilist fick rätt mot Transportstyrelsen

ANNONS

DANDERYD En Danderyds­bo som hade överträtt hastighets­begränsningen och begärt att få ta del av handlingarna som rörde ärendet, fick nej av Transportstyrelsen som menade att ärendehanteringssystemet rent tekniskt inte möjliggjorde en sökning.

Att manuellt söka efter besluten skulle förutsätta ännu mer arbetsinsatser än vad myndigheten är skyldig att göra, menade Transportstyrelsen.

Danderydsbon överklagade till kammarrätten i Jönköping som gav mannen rätt.

”Det är av största vikt för rättssäkerheten att han kan granska och jämföra det med andra liknande fall för att kunna utesluta att han blivit felaktigt behandlad och att myndighetsbeslut är subjektiva”, menade kammarrätten i sin dom.