Min lokala hjälte

Bilister får nya betalstationer

Norra länken påverkar trängselskatterna. Det kan bli tal om nya betalstationer och nya avgifter.

Däremot verkar Lidingöregeln bli kvar ett tag till.

Norra Länken, ett av Sveriges största vägbyggnadsprojekt, invigs 2015. Med den ska man kunna ta sig med bil från Värtahamnen till Norrtull på några få minuter.

Trafikverket och Stockholms stad utreder nu om den nya trafikleden kräver att betalstationerna i Ropsten flyttas och om det behövs fler betalstationer.

Daniel Firth, biträdande projektledare på Stockholms stad, betonar att utredningen pågår och att inga beslut är tagna, men att det kan bli aktuellt med förändringar.

– När Norra Länken öppnar kommer trängselskatt-zonen att se annorlunda ut. Vi ska försöka se till att den förblir hel utan några hål. Vi diskuterar flera olika alternativ, men huvudalternativet är att det kan bli nya betalstationer vid ingångarna till tunneln, säger han.

– Vi tittar även på vilka trafik- och miljöeffekter som Norra Länken kan ge. Om ett par veckor hoppas vi att utredningen ska vara klar.

Projektet sker i samverkan med Solna stad, Lidingö stad, Transportstyrelsen och SL. Frågan om huruvida avgifterna ska höjas ingår inte, den diskuteras dock inom Stockholms stad.

– Avgifterna kan komma att index-uppräknas, men detta blir klart i september-oktober, säger Daniel Firth.

Kommer Lidingöregeln att bli kvar?

– Ja, de kommer att kunna ta sig ut och in utan att betala. Men det är ingen självklarhet att det kommer att bli så i all evighet. Det får framtida utredningar visa, säger han.

Enligt Daniel Firth ska förslaget vara klart för ett beslut i kommunfullmäktige i Stockholm i april. Därefter skickas det till regeringen för ett slutgiltigt beslut i slutet av året.

Fakta

Lidingöregeln

Ingen trängselskatt tas ut för fordon som inom 30 minuter passerar två skilda betalstationer, varav den ena är någon av betalstationerna vid Gasverksvägen, Lidingövägen eller Norra Hamnvägen.

Källa: www.transportstyrelsen.se