Bilister samsas med gångtrafik

I fredags invigdes det nya gångfartsområdet i Jakobsberg.
I fredags invigdes det nya gångfartsområdet i Jakobsberg.
I fredags invigdes ett nytt gångfartsområde i centrala Jakobsberg. Här ska bilisternas samsas med cyklister och gångtrafikanter.

I området mellan Jakosbergs centrum och den nybyggda entrén till pendeltågsperrong och bussterminal ska bilister samsas med oskyddade trafikanter.

I fredags invigdes det nya gångfartsområdet av kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S) och tekniska nämndens ordförande Amanda Palmstierna (MP).

Ett gångsfartsområde innebär att högsta tillåtna hastighet är gångfart, det vill säga ungefär 7 km/h.

Bilister har också väjningsplikt mot gående.