ANNONS

”Bilister struntar i 30-gräns i Åkersberga”

Bergavägen
Rolf Schollin är besviken på kommunen: – 90 procent vet inte att det är 30 här.
Bilar på Bergavägen i centrala Åkersberga håller inte hastighetsgränsen 30 kilometer i timmen. I stället är hastigheter på 50 eller mer inte ovanliga. Det anser Rolf Schollin som bor i Portikhuset. Men när han kontaktat kommunen har inget hänt.
ANNONS

– Det verkar som folk inte är medvetna om att det är 30 här. De tror att det är 50, säger Rolf Schollin på Bergavägen.

– Många kör också snabbare än 50 – ibland 60 och det är kolossalt mycket trafik. Det händer incidenter hela tiden!

Förra året kontaktade Rolf kommunen första gången för att få till en skärpning. Men trots flera samtal med ansvariga tjänstemän har inget hänt.

– Man blir ju besviken. De låtsas att det inte är deras bord.

Kommunen inte intresserad

Han berättar att han vid ett tillfälle prejades av en mötande bil så att han skar sönder bägge högerdäcken mot trottoarkanten.

Det är vansinnigt viktigt för alla äldre, skolungdomar och dagisungar som rör sig här.

Rolf Schollin

– Det är ytterst osäkert enbart att köra ut från garaget!

Nu vill han att kommunen sätter upp tydligare skyltar eller ännu hellre fartbulor.

– Det är vansinnigt viktigt för alla äldre, skolungdomar och dagisungar som rör sig här.

ANNONS

– Det bästa vore om det blev stopp för genomfart, inflikar Harriet, Rolfs hustru .

Kommunen tror inte på fler skyltar

Anna Anderman, väg- och trafikchef i Österåkers kommun är skeptisk till att hastigheterna är så höga som Rolf uppger:

– Jag kör själv Bergavägen och jag skulle aldrig köra fortare. Men vägen upplevs som ganska trång och då upplever man nog att hastigheterna är lite högre, säger hon.

– Och om vissa kör fort överlag är de nog ganska medvetna om att det är 30. Då tror jag inte att skyltar hjälper.

Jag kör själv Bergavägen och jag skulle aldrig köra fortare

Anna Anderman, väg- och trafikchef

Senaste gången kommunen mätte trafiken på Bergavägen var 2015. Då  var medelhastigheten på sträckan mellan Skolvägen och Hackstavägen 36,7 km/timmen. Sedan dess har trafiken sannolikt ökat, bland annat sedan Portikhusets sista etapp blev klar 2016.

Fortkörning på Bergavägen

Mellan Hackstavägen och Skolvägen är det 30 på Bergavägen och till Centralvägen gäller 40.

Rolf och Harriet är inte ensamma om att ha synpunkter. I ett medborgarförslag till kommunen från april föreslår en annan Åkersbergabo att Bergavägen enkelriktas eller görs till en återvändsgata.

Som skäl anför förslagsställaren ökad trafik bland annat från fler boende i området, Hackstaskolans skolkök, p-platserna vid Alceahuset och hemtjänsten.

 

Hur upplever du trafiken på Bergavägen?  Kontakta vår reporter!