Bilisterna sågar nya parkeringsregler i city

En nya tidsbegränsad boendeparkering är försenad. Den 1 januari var det tänkt att boende skulle kunna ställa bilen i röd zon på nätterna.

Nu dröjer det till någon gång under våren.

I somras infördes nya p-regler för att minska trängseln på gatorna. Bilister som bor i Vasastan fick som konsekvens betydligt svårare att hitta parkeringsplats då många gator fick p-förbud. Trafikkontoret lovade bättring och lösningen stavades tidsbegränsad boendeparkering. Men den nya parkeringsformen är nu försenad.

– Målet är nu att börja skylta om gatorna under våren, säger Jan Prestberg på trafikkontoret.

De senaste veckorna har flera läsare hört av sig till Lokaltidningen Mitt i med klagomål och synpunkter på parkeringssituationen. De flesta vittnar om stora svårigheter att hitta p-plats. Och många sågar den nya p-formen – som ger boende rätt att ställa sig i den röda zonen mellan klockan 19 till 07 – redan innan den införts.

– Jag tycker att det låter helt galet. Var ska jag stå i två timmar efter jobbet? Staden bör i stället återinföra de gamla reglerna med boendeparkering mellan klockan 17 och 09, säger Christian Paulin på Odengatan.

Han har tröttnat på att snurra runt i Vasastan en halvtimme varje dag efter jobbet i jakt på en ledig plats. Från och med nästa månad ställer han i stället bilen i garage.

– Det blir dyrt, 2 500 kronor i månaden, men det är det värt, säger Christian Paulin.

För andra är garaget inget alternativ:

– Vi boende ska inte tvingas in i dyra garage, ­säger Hans Rosenberg på Hälsingegatan.

Ett 30-tal p-platser har försvunnit i hans kvarter sedan i somras. Han anser att boende bör prioriteras av staden vad gäller tillgång till parkering. En åsikt som många delar.

Jan Prestberg på trafikkontoret förstår kritiken och håller delvis med. Han menar dock att man måste se det större perspektivet.

– Vi försöker göra det så bra som det går för alla under de rådande förhållandena. Vi har ett begränsat antal gator och p-platser. Ska staden vara tillgänglig för alla så måste vi minska lite på boendeparkeringarna som vi gjort i och med zonindelningen, säger han.

Fakta

Dubbelskyltning ska förbättra för boende

De nya p-reglerna ska öka tillgängligheten. Målet är 15 procent lediga p-platser för alla. I dag ligger siffran på strax under 11 procent.

För att underlätta för boende kommer gator i utkanten av cityområdet att dubbelskyltas. På de nya skyltarna för boendeparkering kommer det stå ”City/Vasastan” alternativt ”City/Östermalm”. Boende i Vasastan kan på så vis även ställa bilen på boendeparkering en bit in i Östermalm eller City.

Källa: Trafikkontoret