Bilköerna börjar redan i Vallentuna

Bantade tidtabeller, fler inställda turer och färre kollektivtrafikanter i hela Roslagen. Samtidigt ökar bilåkandet kraftigt, visar Mitt i:s granskning.

Under året har Vallentunabornas bilresor till och från stan ökat med nästan 25 000 turer.

Inflyttningen till nordostkommunerna avspeglar sig inte i kollektivtrafiken, enligt statistik som Mitt i begärt ut från SL. Tvärtom.

Under året som gått har buss­åkandet minskat kraftigt i Roslagen. I snitt gjordes drygt 71 000 påstigningar per dygn, vilket är nästan 3 000 färre än motsvarande period i fjol. I augusti syntes även ett tydligt tapp på Roslagsbanan, där mer än var tionde resenär försvann. Detta efter en viss uppgång tidigare under året.

I stället är det bilåkandet som ökar. Transportstyrelsens siffror för biltullarna vid Norrtull och Roslagstull visar att Vallentunaborna körde in och ut från city 209 795 gånger mellan januari och augusti i år. Det är en ökning med 23 850 gånger, eller 13 procent. Ökningen är ett trendbrott efter att bilåkandet successivt minskat sedan 2011.

Mitt i har teståkt sträckan från ST1-macken via Norrortsleden till E4:an i Häggvik. Hela färden tar 32 minuter vid 8-tiden på morgonen. När man kör åt andra hållet, utan köer, tar sträckan 14 minuter.

För den som kör E18 mot stan går färden lättare efter Täby. Tunnlarna i Norra länken har glesat ur köerna. Men framförallt börjar köerna tidigare. Redan i höjd med avfarten mot Bällsta står det stundtals nästa helt still strax före åtta på morgonen.

Samtidigt blir kollektivtrafiken sämre. Under året gick allt färre bussar i tid och de inställda turerna blev fler, visar statistik från SL. Dessutom gjordes kraftiga nedskärningar i tidtabellerna.

Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) vill inte kommentera uppgifterna om att kollektivtrafikanterna blivit färre.

– Man bör mäta ett längre tidsförlopp för att dra några slutsatser, säger han men betonar vikten av Roslagsbanans upprustning.

– Vi behöver stärka kollektivtrafiken i nordostkommunerna. Roslagsbanan är en av de viktigaste investeringarna som vi kan göra.

Enligt Jonas Eliasson, professor i transportsystemanalys på KTH, styrs trafikanternas val främst av kvalitet på färdmedel.

– Generellt så blir det överflyttning från ett transportmedel till ett annat om det första fungerar dåligt.

Han pekar även på ekonomiska faktorer som att bensinpriset just nu är lågt. Även nya Norra länken kan ha medfört att fler tar bilen.

Köerna fortplantar sig allt längre ut från Stockholm. För den som åker Arningevägen från Vallentuna blir köerna allt tätare.

Vi behöver stärka kollektivtrafiken i nordostkommunerna.Kristoffer Tamsons

Fakta

Så fungerade trafiken

Siffrorna gäller perioden januari–augusti för respektive år.