Billig utbildning i Sundbyberg

SUNDBYBERG/SOLNA Solna och Sundbyberg är de två kommuner i Sverige som lägger minst pengar på utbildning, utslaget per invånare, enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån.

Minst kostar utbildningen i Solna, 8 267 kronor per invånare och år, tätt följt av Sundbyberg med 10 941 kronor per invånare och år.

Bland de tio kommuner där utbildningen kostar minst återfinns också de tre storstadsregionerna.

I de tre kommuner som lägger mest pengar på utbildning – Bräcke, Vännäs och Vilhelmina kommuner – är kostnaderna mer än dubbelt så höga per invånare än i Solna.