Billigare bostäder till Fruängen

Lägenheter med lägre hyror är på gång i Fruängen.

Omkring 90 lägenheter i så kallade Stockholmshus planeras vid Elsa Beskows gata i Fruängen.

Stockholmshusen är namnet på det huskoncept, som stadens rödgröna majoritet satsar på, och som ska generera lägenheter med hyror som även folk med lägre inkomster ska kunna klara.

Genom att pressa byggkostnader och bygga effektivt räknar man med att hyrorna ska landa i spannet 1 300- 1 800 kronor per kvadratmeter och år. En trea skulle då ändå kosta mellan 7 500 och 10 500 kronor.

Det är Familjebostäder som nu söker om markanvisning att få bygga. Om allt går i lås kan det bli byggstart 2018 och inflyttning 2020.