Nu blir det billigare att parkera med MC

Staden backar – Parkeringsavgiften för MC-förare blir billigare, enligt nya beslutet.
Staden backar – Parkeringsavgiften för MC-förare blir billigare, enligt nya beslutet.
Nya p-avgifterna i Stockholm väckte stor ilska bland motorcyklister. Nu backar staden – och sänker parkeringsavgifterna för MC.

De nya parkeringsavgifterna för MC och klass 1-mopeder i Stockholm har väckt stor ilska bland motorcyklister efter att beslutet togs av Trafiknämnden 2016.

På torsdagskvällens trafiknämnd klubbades ett nytt beslut igenom, som innebär att avgifterna sänks och att parkeringsavgiften för rörelsehindrade halveras.

Rejäl sänkning för MC

Enligt det nya beslutet ska parkeringsavgifterna sänkas till en fjärdedel av avgifterna som gäller för övriga fordon. Detta eftersom trafikkontoret räknat med att det ryms fyra MC på samma yta som en vanlig personbil.

– Parkeringsavgifter är ett bra och viktigt verktyg. Genom det beslut som nu tagits blir avgifterna rimligare för MC-förare genom att avgiften kommer stå i proportion till hur mycket yta dessa fordon tar upp jämfört med personbilar, skriver Daniel Helldén (MP) i ett sms.

I zon 2, som gäller i nästan hela city, blir nya avgiften 6,50 kr i timmen mitt i dagen, istället för 10 kronor i timmen.

I zon 4, som gäller i stora delar av närförort halveras avgiften. Nya avgiften blir 2,50 kronor i timmen mitt på dagen istället för 5 kronor i timmen.

I zon 1 förblir avgiften 10 kronor i timmen.

Andra regler gäller för de som har tillstånd för boendeparkering.

Halverad p-avgift för rörelsehindrade

Det nya beslutet innebär också en halverad parkeringsavgift när det gäller personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Avgiften går från 500 kr/per år till 250 kr/per år.

Förlorar hälften av intäkterna

Enligt det gamla förslaget skulle intäkterna från MC-parkeringar bli ungefär 5 miljoner kronor under 2019. Men nu väntas intäkterna istället landa på 2-3 miljoner kronor.

Efter ändringen väntas intäkterna från de som betalar parkering med tillstånd för rörelsehindrade gå från 1,8 miljoner kronor (2018) till 0,9 miljoner kronor år 2019, enligt Trafikkontorets prognos.

De nya avgifterna ska börja gälla 1 april 2019.