Billigare att få soporna hämtade nästa år

Det ska vara ekonomiskt fördelaktigt att sortera ut matavfall.
Det ska vara ekonomiskt fördelaktigt att sortera ut matavfall.
Färre sophämningar ska göra miljönytta - och ge lägre sophämtningsavgifter för de flesta lidingöbor.
– Med den nya taxan vill vi värna uppmuntra flera att sortera ut matavfall, säger Christer Åkerhielm, ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Lidingö stad gör om avfallstaxan. Tanken är att sophämtningen ska bli billigare för de flesta medborgare – och mer miljövänligt.

– Med den nya taxan vill vi värna miljön genom att minska antalet transporter och uppmuntra flera att sortera ut matavfall, säger Christer Åkerhielm, ordförande i teknik- och fastighetsnämnden i ett pressmeddelande.

Vi tror att många har fler hämtningar än de behöver

Enligt staden ska vissa hushåll kunna få upp till tio procent lägre avgift för sophämtningen. Tanken är att belöna de hushåll som väljer att ha färre sophämtningar. Detta ska minska transporterna.

Sopbil från Liselotte Lööf

Sopbil med två fack i Stockholm.

– Vi tror att många har fler hämtningar än de behöver, säger Charlotta Löfgren, miljö- och avfallsutvecklare, Lidingö stad.

Eftersom det är gratis med matavfallshämtning för småhusägare blir det billigare för dem om man börjar att sortera ut matresterna och på så sätt minskar det brännbara avfallet. Samtidigt sänks avgiften för hämtningen av brännbart avfall.

Även företagare och de som bor i flerbostadshus kommer billigare undan om de börjar sortera ut matavfall. De får nämligen gratis hämtning av detta en gång i veckan.

De som har säckabonnemang eller får hämtning tre gånger i veckan får däremot en helt oförändrad avgift.

Hämtningen av matavfall på Lidingö effektiviserades i våras, då staden skaffade en så kallad tvåfacksbil som både hämtar brännbara sopor och matavfall. Tidigare krävdes två bilar.

Avfallsverksamheten i Lidingö stad finansieras av användarnas avgifter. Den får varken gå med vinst eller förlust. Nu har den dragit in mer pengar än vad som behövts. Därför sänks avgifterna.