Biltrafik vid skolor växande problem

Kommunen uppmuntrar skolor att engagera föräldrar i vandrande skolbussar.

Men Lokaltidningen Mitt i:s rundringning visar att det bara finns vid två av 16 skolor.

Mitt i frågade i samband med skolstarten rektorer på 20 för- och grundskolor i Järfälla om de ordnar vandrande skolbussar, som innebär att föräldrar turas om att följa egna och andras barn till skolan. Syftet är att minska trafiken i skolområdet för ökad trafiksäkerhet och en bättre miljö.

Av de 16 skolor som svarat anger två skolor att föräldrar ordnat vandrande skolbussar: Montessoriskolan Växthuset och Olovslundskolan.

Bland de som svarat att de inte har vandrande skolbussar anger ett par skolor som orsak att de inte har lyckats få något intresse för detta bland föräldrarna. Ett par skolor, Fjällenskolan och Lundskolan, svarade att de ska ta upp frågan under hösten med föräldrarna.

Anna Grönlund, utredare på Sveriges kommuner och landsting (SKL), konstaterar att skolor inte är skyldiga att ordna vandrande skolbussar. Generellt är det dock önskvärt att biltrafiken till och från skolor minskar, säger hon.

– Biltrafiken vid skolorna är ett problem som växer varje år.

Yvonne Lagerhäll, programchef för grundskolan i Järfälla kommun, tror att fler skolor har vandrande skolbussar än vad enkätsvaren visar.

– Vi tror att det kan finnas fler som ordnar det än vad skolan alltid känner till. Vi har inget centralt ansvar att hålla i gång vandrande skolbussar, men vi uppmuntrar att skolor gör det. Det bra både för miljön och hälsan, säger Yvonne Lagerhäll.

Fakta

Så svarade skolorna

Ja: Montessoriskolan Växthuset och Olovslundskolan.

Nej: Vittra, Neptuni, Berghemskolan, Vattmyraskolan, Nybergskolan, Tallbohovskolan, Karslund, Sandvikskolan, Iljansbodaskolan, Kolar­ängen, Fjällenskolan, Lundskolan, Ulvsättraskolan och Aspnässkolan.

Inget svar: Barkarbyskolan, Fastebolskolan, Högbyskolan och Skälbyskolan.