Biobiljetter ska locka fler nattvandrare

Ekonomisk ersättning fick nattvandringen i Skogås att ta fart i våras.

Nu införs ersättning även i Huddinge centrum, i ett försök att få ut fler vuxna när nattvandringen drar i gång på fredag.

I samband med att skolorna nu börjar efter sommarlovet så drar även nattvandringen i gång på fler håll i kommunen.

Men att locka föräldrar och andra vuxna att nattvandra på fredagskvällarna har varit en stor utmaning för kommunen. I våras beslutades därför att idrottsföreningar får ersättning om de är ute och nattvandrar. I ett första skede infördes det i Skogås-Trångsund och för besväret fick föreningarna 2000 kronor per kväll.

Intresset för att nattvandra ökade då i Skogås, och nu testar man initiativet med ersättning även i Huddinge centrum. I ett första steg ska de större skolorna kontaktas för att se om intresse finns bland elevernas föräldrar. Nappar hela klasser kan det bli tal om likande ersättning som för idrottsföreningar, men om bara enskilda vuxna vill nattvandra får de en biobiljett för besväret.

– Vi behöver gå in med större insatser från kommunen och syftet är att få fler vuxna på stan. Vi vet att det finns engagemang, men det är svårt att komma till skott och börja nattvandra, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd och ordförande i Huddinges brottsförebyggande råd.

Tanken är att så småningom få i gång nattvandring i Flemingsberg, men också att stötta den som finns i Vårby.

– Det får bli nästa steg. Nu valde vi att börja med Skogås där det tidigare saknats och i Huddinge där nattvandringen har varit på dekis, säger Christian Ottosson.