Biogasfabrik får byggas vid sjö

Älta Striden om biogasfabriken i Skarpnäck är över – Högsta förvaltningsdomstolen har avslagit samtliga överklaganden.

2010 fattade regeringen beslut om att anläggningen, som ska ligga vid Ältasjön, fick byggas. Det beslutet överklagades av flera privatpersoner och föreningarna Ältens fiskeklubb och Föreningen Rädda Ältasjön.

Högsta förvaltningsdomstolen fann dock att det inte framkommit att regeringen felbedömt fakta som ska ha påverkat utgången i ärendet.