ANNONS

Biogasfabrik ska prövas på nytt

ANNONS

Älta Striden om den planerade biogasfabriken vid Ältasjön mellan Skarpnäck och Nacka går vidare. I slutet av oktober sa Mark- och miljödomstolen nej till företaget Swedish biogas planer på att bygga en biogasfabrik. Ett av skälen var att lukten från en sådan anläggning skulle vara alltför påträngande för grannarna.

Swedish biogas överklagade domen till Mark- och miljö-överdomstolen, som nu har beviljat prövningstillstånd.