Biogasfabrik vid Ältasjön fick nej

Miljödomstolen ­sätter stopp för den planerade biogas­fabriken i Skarpnäck.

– Det känns bra att äntligen få rätt, ­säger Lina Olsson, ordförande i Rädda Ältasjön.

Miljödomstolen meddelade i förra veckan att Swedish biogas inte får tillstånd att bygga den planerade biogasanläggningen i Skarpnäck vid Ältasjön.

Anläggningen har överklagats av många privatpersoner och flera föreningar.

– Det har strömmat in många tack och gratulationer i veckan från boende ­ i såväl Älta som Skarpnäck. Domen visar att miljölagstiftningen fungerar, säger Lina Olsson, ordförande i föreningen Rädda Ältasjön.

Domstolen fokuserar på två frågor: lokaliseringen av fabriken och företagets eventuella vandel.

Då det gäller lokaliseringen så tycker miljödomstolen att det är tveksamt att placera biogasanläggningen i Skarpnäck, eftersom eventuella luktolägenheter skulle kunna drabba ett stort antal närboende. Risken för luktproblem bedömer domstolen som stor eftersom Swedish biogas inte har visat att anläggningen ens vid normal drift inte skulle medföra luktproblem.

Domstolen har också tagit hänsyn hur företaget sköter sin anläggning i Örebro.

– Vi har kunnat visa att man bryter mot sina tillstånd i Örebro och då har man inte rätt att starta ytterligare en fabrik, säger Lina Olsson.

I Örebro har det enligt domstolen framkommit att problem med lukt och annat som krävt tillsynsinspektioner och åtgärdsförelägganden har varit återkommande sedan verksamheten startade 2009 och att problemen ännu inte upphört.

Swedish biogas koncernchef Peter Undén säger att företaget troligen kommer att begära prövning i Miljö­överdomstolen.

– Vi delar inte domstolens verklighetsuppfattning, och det är därför rimligt att tro att vi kommer att överklaga beslutet.

Fakta

Skulle ha blivit störst i staden

Biogasanläggning var tänkt att ligga mellan Flatenvägen och Tyresövägen, sydväst om Ältasjön och skulle ha blivit Stockholms största anläggning för biogasproduktion.

Källa: Swedish biogas AB