Biogasstation har invigts

Huddinge Tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist invigde energi- ministern Ibrahim Baylan, även en Huddingebo, kommunens första tankstation för biogas.

Tankstationen finns på OKQ8 i Huddinge och är ett samarbete med företaget Eon.

Syftet är att få allt fler fordon att drivas med biogas i stället för fossila bränslen.