Biologiska museets dåliga skick inte unikt

Biologiska museet Skansen
Biologiska museet på Djurgården.
John Brattmyhr.
John Brattmyhr.
Har många byggnader i behov av renovering.
Har många byggnader i behov av renovering.
Biologiska museet på Djurgården kommer att stänga för renovering i augusti. Men det är inte den enda byggnaden i Skansens regi som behöver underhåll.
– Men vi saknar resurser, säger Skansenchefen John Brattmyhr.

Sedan 1893 har Biologiska museet stått där det står idag men nu är framtiden oviss. I augusti stänger man för renovering och vad som händer sedan vet man inte. Klart är i alla fall att utställningen med djur blir kvar och att Bruno Liljefors landskapsmålningar som pryder väggarna inte kommer att försvinna.

200 byggnader

Men museet, som drivs av Skansen, är inte den enda byggnaden i behov av upprustning.

– Vi har på Skansen 200 kulturhistoriska byggnader och det är ett viktigt arbete, men samtidigt kostsamt. Vi har gjort vad vi har kunnat men det är ett eftersatt underhåll för många av byggnaderna, säger John Brattmyhr.

Han berättar att de har renoverat mer än någonsin på Skansen de senaste tio åren men att det gjordes ett för dåligt underhåll på 70- och 80-talen och att man därför ligger efter.

Strömning efter stängningsbesked

För samtidigt som Skansen har många gäster, 1,3 miljoner människor var här 2015, så räcker inte resurserna.

– Vi har många oersättliga byggnader som har ett stort och omfattande och kostbart underhållsbehov. Det är svårt att klara med det anslag vi har.

Sedan man gick ut med nyheten att man ska stänga Biologiska museet har det strömmat in folk och gästboken har fyllts av stöttande ord.

– Det är underbart. Det är många som bryr sig och det är härligt inför idéutvecklingsarbetet.