Birkastan är cykeltjuvens eldorado

Johan Bengtsson har just parkerat sin cykel vid Karlberg. Där är det gott om kvaddade hojar.
Johan Bengtsson har just parkerat sin cykel vid Karlberg. Där är det gott om kvaddade hojar.
Allt fler väljer cykel för att ta sig fram genom stan, men när cyklarna blir fler ökar också stölderna.

På Norrmalm har de nästan fördubblats sedan 2010.

Störst risk att bli av med sin cykel har man i Birkastan.

Kartan visar alla cykelstölder mellan maj 2013 och maj 2016 i Stockholm sorterade på basområden (en administrativ områdesfördelning polisen använder i sin statistik.)

Vid Karlbergs station finns en jättelik cykelparkering där Johan Bengtsson just ställt ifrån sig sin hoj. Han pendlar hit från Uppsala och berättar att han tidigare blivit av med en cykel just här.

– Att det stjäls mycket cyklar vid stationen kan kanske bero på att det är undanskymt och mycket oreda bland cykelställen, säger han.

Parkeringen är ganska stökig och här finns många cykelvrak.

Johan Bengtsson tycker att staden borde ta bort skrotcyklarna.

En kollringning visar att trafikkontoret redan hunnit göra det en gång.

– Men det är ett tag sedan, säger Hans-Olov Blom, projektledare på trafikkontoret.

– Bara i år har vi flyttat nästan 300 cyklar i staden, så vi jobbar för fullt framför allt i innerstan. Bland annat har vi flyttat cyklar på Kungsbron. Så vi känner till situationen vid Karlberg men jag kan inte säga när vi kommer tillbaka.

Polisen har ingen särskild bevakning av cykelstölder just i Birkastan och vid Karlberg.

– Men vi arbetar dagligen med trafiken, säger Måns Gauffin på Norrmalmspolisen. Vi samtalar med cyklister och kollar deras cyklar. Om de är märkta kan vi se om de är stulna.

Hans tips är alltså att se till att ha koll på cykelns ramnummer och att ge den kännetecken, till exempel genom att måla den, så att den blir personlig och unik. Andra tips är att satsa på rejäla lås och inte lämna cykeln över natten.

– Många köper dyra cyklar men lägger ner mindre pengar på bra lås. Förr tog man med sig sadeln, det är inte lika vanligt nu.

Ett klassiskt tjuvtrick är att trycka in en tändsticka eller skräp i låset. När ägaren ska hämta sin cykel går den inte att öppna och ägaren går i väg för att hämta hjälp. Under tiden stjäls cykeln.

Staden vill minska antalet cykelstölder och sätter upp fler cykelställ. De senaste åren har trafikkontoret medvetet ökat antalet hojparkeringar. Under 2016 ska man sätta upp 2 000 så kallade säkra cykelställ. Hälften av dessa ska ha kommit upp före sommaren om allt går enligt plan.

Per-Åke Tjärnberg är trafikplanerare på trafikkontoret och det är hans ansvar att se till att de säkra cykelställen kommer på plats.

– Helt säkra är väl inga ställ, men vi sätter bara upp sådana som man kan låsa fast cykeln i, säger han till Mitt i.

De nya cykelställen består av en pollare med två öglor, vilket gör att hojen blir svårare för tjuven att plocka med sig.

– Gamla vanliga ställ har en framhjulshållare och stoppar du in cykeln når du oftast inte fram med ditt vanliga lås ända in till ramen. I de här nya ställen kan du låsa fast ramen i stället. Tjuven kan alltså inte bara ta cykeln och gå därifrån, säger Per-Åke Tjärnberg.