Min lokala hjälte

Bisfenol kan finnas i flera Täbyhushåll

180 Täbyhushåll kan ha Bisfenol A i dricksvattnet. Men experterna manar till lugn.

– Halterna är mycket låga, säger Leif Busk på Livsmedelsverket.

Det skadliga ämnet Bisfenol A kan finnas i 180 lägenheter i Täby. Gemensamt för husen är att vattenledningarna renoverats med en tunn plasthinna på insidan, så kallad relining. Metoden används i stället för att göra ett helt stambyte.

Det är Boverket, Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen som gjort upptäckten. 3 000 lägenheter i hela landet berörs. I åtta av 22 fastigheter där stickprov gjorts har man hittat Bisfenol A.

Leif Busk, vetenskaplig strateg på Livsmedelverket, tonar ner faran.

– Jag kan förstå att det väcker oro men halterna är mycket låga, säger han.

Av alla prover som tagits är 1,1 mikrogram per liter dricksvatten den högsta uppmätta halten. Enligt Leif Busk måste det var minst 50 gånger så mycket för att det ska vara en hälsofara.

– Det är vår absoluta övertygelse att det här inte innebär några risker för någon.

Vilka adresser det handlar om har inte offentliggjorts. I stället uppmanas oroliga lägenhetsinnehavare att kontakta sin styrelse eller hyresvärd.

Vill man vara på den säkra sidan kan man ha som rutin att låta kranen spola en stund på morgonen. Varmt kranvatten har de högsta halterna och bör därför undvikas i matlagningen eller dricksglaset.

Det var mellan 2006 och 2011 som ett 60-tal byggnader renoverades med relining där Bisfenol A ingick. Nu har företagen slutat med det, enligt Boverket. Metoden har också använts i avloppsrör men då berörs inte dricksvattnet.

Fakta

Kan skada fortplantningen

Bisfenol A finns i till exempel plastprodukter, färg och lim.

Misstänks kunna ge skadliga effekter på fortplantningsförmågan.

Kan orsaka allergiska hudreaktioner.

Kan ge irritation i luftvägarna.

Det är inte längre tillåtet att sälja nappflaskor som innehåller Bisfenol A.

Källa: Livsmedelsverket och Kemikalieinspetionen