Bitter strid om ohyra och hyror

Kackerlacksfällorna i Janiba Davidssons butik är välfyllda.
Kackerlacksfällorna i Janiba Davidssons butik är välfyllda.
Råttbajs och kackerlackor i lager och butiker är bara toppen på isberget, enligt handlarna i Rinkeby galleria.

De anklagar den nya centrumägaren för att följa i skandalomsusade Boultbees fotspår.

Bara den döda råttans huvud sticker fram ur ett avloppsrör inne på lagret i Rinkeby galleria. På väg fram mot ett ruttet äpple har djuret fastnat och förmodligen dött av svält.

– Den har legat här sedan i december, säger företagareföreningens ordförande Janiba Davidsson som driver en damklädesbutik på övervåningen.

Och råttan är ingen engångsföreteelse. Ala Pasafkand, som driver It-magasinet i källaren, visar bilder av en råtta han nyligen slog ihjäl.

– Den ramlade ner från ett rör i taket och jag slog den tills den dog, säger han.

Att gallerian har problem med skadedjur och underhåll är ingen hemlighet. På bottenvåningen hänger doften av avlopp tung. På lagret täcker råttbajs golvet och i Janiba Davidssons butik är kackerlacksfällorna välfyllda.

Men vem som egentligen bär ansvaret råder det delade meningar om.

Striden om gallerian har pågått sedan 2007 då det skandalomsusade företaget Boultbee tog över driften från Stockholms stad. Till sist blev kritiken mot chockhöjda hyror och dåligt underhåll så hård och ekonomin så ansträngd att företaget sålde centrum.

När företaget Fast partner tog över gallerian från tillfälliga ägaren Centini vid årsskiftet hoppades många på en förbättring. Men handlarna är kritiska till uteblivna förändringar. Hyrorna är fortfarande lika höga, mellan 1 800 och 2 490 kronor per kvadratmeter, och underhållet har enligt företagareföreningen inte blivit bättre.

– Först och främst vill vi ha sänkta hyror. Många måste ha två jobb för att gå runt. I andra hand vill vi få bort ohyran, säger Janiba Davidsson.

Företagarna vill också att Fast partner erkänner dem som förhandlingspart.

Sedan en tid tillbaka har tio handlare deponerat sina hyror hos länsstyrelsen i stället för att betala dem till Fast partner. Samtidigt har de stämt bolaget för bristande underhåll och för att den del av hyran som ska gå till marknadsföring inte används rätt, enligt dem.

Fast partner har svarat med samma mynt och stämt hyresgästerna för uteblivna hyror. Enligt chefen för gallerian, Jonas Wångenberg, som valt att svara skriftligt på frågorna från Lokaltidningen Mitt i, har man diskuterat ersättning för skadedjuren med hyresgästerna.

– Vi har sökt dialog men i vissa fall har man inte varit intresserad att samtala utan hänvisar till sitt ombud, skriver han.

Enligt honom jobbar företaget med att komma till rätta med skadedjursproblemen i gallerian.

– För att komma till ett slut på detta behövs det samarbete. Om hyresgästerna hittar problem och inte visar oss dem så blir det svårarbetat. Den döda råttan var, vad jag blivit informerad om, inget som hyresgästerna visade när vi besiktade i måndags.

Enligt Johan Wångenberg har företaget sedan årsskiftet sam- arbetat med Anticimex. Den 11 juni inspekterade miljöförvaltningen lokalerna.

– Vi genomförde en inspektion med en specialtekniker på skadedjur och fick en bra bild av hur problemet ser ut. Jag bedömer att fastighetsägaren i dag arbetar aktivt med problemet och vi kommer att följa upp hur detta arbete fortskrider, säger Mikael Åhman som utförde inspektionen.

Angående de höga hyrorna menar Jonas Wångenberg att det förs diskussioner också där men att det kanske ibland är bättre för hyresgästen att flytta på sig.

– I vissa fall har hyresgästerna svårt att klara någon hyra alls. I det fallet kan det vara bättre att vi hittar en ny hyresgäst som klarar hyran, skriver han.

Urin har, enligt Janiba Davidsson, läckt ner från övervåningen till innertaket i hennes butik.