Björkeby fritidsgård stängs

Björkeby fritidsgård stängs för att göra plats för flyktingar.

Fritidsgården, som ligger i anslutning till Björkebyskolan, stängs och kommer att hålla stängt tills vidare för att bereda plats för förberedelseklasser i grundskolan. Kommunen gör detta med hänvisning till den rådande flyktingsituationen som man betraktar som akut.

Ungdomar som brukar besöka fritidsgården i Björkeby hänvisas nu till den fritidsgård som ligger närmast – fritidsgården Träffen i Viksjö centrum.