Omtyckt stig i Björkhagen försvinner efter nybygge

Henrik Hirseland och snart femåriga Greta använder stigen dagligen.
Henrik Hirseland och snart femåriga Greta använder stigen dagligen.
Naturstigen i Tjockan i Björkhagen har länge varit ett omtyckt promenadstråk bland invånarna. Nu kommer stigen att försvinna, till följd av byggplanerna i korsningen Malmövägen/Ystadsvägen.

– Stigen är välanvänd, trygg och uppskattad. Men det verkar vara bortprioriterat av exploateringskontoret, säger Henrik Hirseland, som nu har startat Facebookgruppen Rädda naturstigen i Björkhagen.

Skälet till att stigen försvinner är att nya hus ska byggas i Björkhagen, vilket Mitt i tidigare berättat.

Bygget i korsningen Malmövägen/Ystadsvägen ska inledas under 2022.

Stigen anlades av stadsdelen 1999. Den går genom den närliggande skogen och även genom fyra hus – i öppna valv i höjd med bottenvåningen.

Henrik Hirseland visar var det nya huset ska stå.

Henrik Hirseland visar var det nya huset ska stå.

Många av Björkhagenborna i Facebookgruppen har tagit kontakt med exploateringskontoret och ansvariga politiker med idéer om hur stigen skulle kunna räddas. Ett förslag de framfört är att bygga till ett valv på ett av de nya husen.

– Våra förslag och frågor har konsekvent undvikits. Nu har beslutet tagits, vilket är beklagligt, säger Henrik Hirseland.

Syftet med namnlistan är att väcka opinion hos Björkhagenborna. Sedan ska listan lämnas in till stadsbyggnadsnämnden.

– Stigen är entrén till Björkhagen. Den går till tunnelbanan, Björkhagens centrum och används av barn som ska till skolan, säger Henrik Hirseland.

Henrik Hirseland beklagar att beslutet har tagits.

Henrik Hirseland beklagar att beslutet har tagits.

Stigen uppfyller inte tillgänglighetskraven

Caroline Cronvall är projektledare på exploateringskontoret. Hon förklarar i ett mejl till Mitt i söderort att en omledning av stigen inte är aktuell på grund av terrängen.

Enligt Caroline Cronvall bedömer exploateringskontoret att den nuvarande stigen inte uppfyller tillgänglighetskraven, och att upprustningen av området kommer säkerställa trygga gångvägar längs med Malmövägen och Ystadsvägen.

”Kontoren har gjort bedömningen att det inte är lämpligt att anlägga en ny tillgänglighetsanpassad gångväg genom kvarvarande naturområde eftersom det skulle krävas stora ingrepp i den delvis branta terrängen”, skriver hon i mejlet till Mitt i.

Kommer överklaga beslutet om det krävs

Henrik Hirseland tänker dock fortsätta arbeta för att stigen ska finnas kvar. Beslutet kan överklagas till stadsbyggnadsnämnden, förutsatt att man är berörd av förslaget och att man under granskningstiden har framfört skriftliga synpunkter som inte tillgodosetts, något Henrik Hirseland säger att såväl han som flera andra Björkhagenbor gjort.

– Vi kommer att lämna in namninsamlingen och om det krävs är vi beredda att överklaga.