Björn är extra tuff mot tjuvfiskarna

Att fiska är fantastiskt, tycker Lidingös fisketillsynsman Björn Norström. Men han höjer också ett varningens finger, nu när det är leksäsong.

På våren leker både gädda och abborre och runt midsommar är det gösens tur. En känslig period för fiskarna – och en tid då Lidingös fisketillsynsman, Björn Norström, är extra på hugget.

– Jag är hård på nätfiske under lektid och beslagtar näten med en gång. Annars är jag mjukare – jag ger en varning och säger att jag tar redskapen nästa gång. Det brukar hjälpa, säger han.

I ett inlägg på Facebooksidan ”Du vet att du är från Lidingö om…” manade Björn Norström nyligen Lidingös sportfiskare att följa de regler som gäller i kommunen. Han påminde om att både nätfiske och trolling (släpfiske från båt) är förbjudet på stadens vatten och påpekade att max två spön per person är tillåtet vid handredskapsfiske.

Men någon våg av tjuvfiske ligger inte bakom inlägget.

– Nej, det var förebyggande. Det behövs en påminnelse med jämna mellanrum, säger Björn Norström.

Framför allt vill han påminna om att det råder fiskeförbud i Gråviken (en viktig plats för vissa fågelarter) den 1 april–31 oktober. Han ”har motat bort åtskilliga Lidingöbor från Gråviken” och hoppas slippa det i år.

Hans inlägg väckte livlig debatt. Någon hävdade till exempel att fisken runt Lidingö ändå är ”helt oätbar på grund av miljögifter”. Det stämmer bara delvis, berättar Björn Norström, som själv älskar att sportfiska.

– Innanför Kärleksön (Boholmen) i Kyrkviken ska man inte fiska, på grund av alla gifter från båtfärger. Från Tranholmen, förbi Lidingöbron och förbi Värtahamnen är det också direkt olämpligt att fånga stationär fisk för att äta. På övriga håll är vattnet okej och fisken okej att äta.