Björnbodaskolan får paviljonger för 13 miljoner

Björnbodaskolan.
Björnbodaskolan.
I höstas evakuerades Björnbodaskolans huvudbyggnad då elever blev sjuka i lokalerna.

Nu ska paviljonger för nära 13 miljoner kronor ersätta den farliga byggnaden fram tills att en ny, permanent skola står klar.

Det var i oktober som minst 20 elever och många lärare på Björnbodaskolan fick allergier av att vistas i huvudbyggnaden. Därför evakuerades lokalerna och det finns ingen tanke på att börja använda lokalerna igen. I stället planeras en helt ny skola att byggas.

Nu går ungefär hälften av skolans elever på Vinsta grundskola västra och i en gammal förskola några kilometer från Björnbodaskolan.

SISAB, som äger Björnbodaskolan, har tillsammans med utbildningsförvaltningen lagt ett förslag på att uppföra en tillfällig skolpaviljong om 2000 kvadratmeter på skolgården för att ersätta huvudbyggnaden. Byggnaden har två våningar och ska rymma tre årskurser om fyra klasser. Men skolan ska fortsätta nyttja Vinsta västra och den gamla förskolan som lokaler.

– Fyror, femmor och sexor kommer att gå kvar på Vinsta västra och lokalen på Basgränd kommer att även fortsättningsvis användas, säger Bengt Olsson på utbildningsförvaltningen.

Paviljongerna beräknas kosta 12 850 000 kronor att uppföra och inflyttningen är planerad till höstterminen i år om förslaget går igenom senast den här månaden.