Dyrare och försenat – Liljevalchs klart 2018

Så här är Liljevalchs, med ny konsthall se ut framöver. Men projektet har visat sig bli betydligt dyrare än tänkt, och både konsthallen och restaurangen Blå Porten måste ha stängt i omgångar.
Så här är Liljevalchs, med ny konsthall se ut framöver. Men projektet har visat sig bli betydligt dyrare än tänkt, och både konsthallen och restaurangen Blå Porten måste ha stängt i omgångar.
Nu är äntligen nya Liljevalchs på gång. Men det dröjer till våren 2018 innan den nya konsthallen invigs. Projektet blir också 82 miljoner kronor dyrare än tänkt.

Dessutom kan Blå Porten tvingas ha stängt under stor del av ombyggnaden.

Liljevalchs och restaurang Blå Porten på Djurgården ska renoveras, och en ny konsthall ska byggas intill.

Redan 2013 höll Stockholms stad en arkitekttävling för den nya hallen. En tävling som fick göras om, då förslagen var för dyra och omfattande.

Men nu ska ett genomförandebeslut för ombyggnaden tas i flera tunga nämnder inom staden. I beslutet framgår att projektet blir betydligt dyrare än först tänkt.

– Det har kommit fram nya fakta sedan inriktningsbeslutet, och vi behöver göra en grundförstärkning så att husen inte sjunker ytterligare. Det är den stora anledningen till att det blivit dyrare, säger fastighetskontorets Daniel Sahlin.

Den totala investeringsutgiften för ombyggnaden tros nu landa på 256 miljoner kronor. I inriktningsbeslutet trodde staden att 174 miljoner skulle räcka.

Liljevalchs vd Mårten Castenfors sa 2013 till Mitt i Östermalm att han hoppades att nya hallen skulle öppna under hundraårsjubileet 2016. Invigningsprognosen var dock optimistisk och korrigerades till 2017.

Men nu tror staden att Liljevalchs nya hall tidigast kan öppna till vårsalongen 2018. Detta då byggandet tar längre tid än man först trodde.

Hösten 2016 börjar hallen byggas enligt planen, men redan i februari-mars 2016 drar grundförstärkningar och renoveringen av nuvarande Liljevalchs igång.

– Under hela 2016 kommer det befintliga Liljevalchs att vara stängt. Under 2017 kommer det att vara öppet där och då går det att ha utställningar, säger Daniel Sahlin.

Och Blå Porten?

– 2016 kan byggandet påverka Blå porten eftersom grundförstärkningen har påbörjats då. Men vi måste kolla då hur och om det går att ha restaurangen öppen nästa år. Under hela 2017 kommer däremot Blå porten tvingas ha stängt.

Fakta

Blå porten får nytt kök

En ny konsthall på 2 500 kvadratmeter byggs som ska kunna ta nya typer av utställningar.

Blå porten renoveras, får nytt kök och byggs ihop med nya hallen.

Gamla konsthallen renoveras och butiksdelen blir utställningsyta.

En ny butik och ett café byggs i nya hallen.

Fler toaletter byggs också i den nuvarande hallen.