Så ska Vallentunas blåbussar bli snabbare

Blåbussar blir snabbare.
Linjer 676 som går från Brottby in till Tekniska högskolan ska snabbas upp.
Nya körfält och indragna hållplatser vid universitetet södra och Roslagstull – det är några av åtgärderna som ska göra buss 676 snabbare på vägen från Brottby till Tekniska högskolan.

Blåbussarna i Norrort och Roslagen går för sakta.

På linjerna mot Vaxholm klarar bussarna sin målhastighet på 80 procent av sträckan. Och på linjerna 176, 177, 178 och 179 är den siffran nere på 50 procent.

Nu ska det ändring på det. Tillsammans med Trafikverket gör SL flera förändringar för att trimma tabellerna.

Blåbussar i Norrort och Roslagen

Här är alla förändringar

Linje 670, 676, 677 Tekniska högskolan-Vaxholm/Norrtälje:

Planeras:

– Hållplats Roslagstull och Universitetet södra dras in.

– Busskörfält längs Valhallavägen och vid Frescati.

– Beräknas ge 2-3 minuter kortare restid på sträckan Tekniska högskolan-Mörby.

Linje 176, 177, 178 Mörby-Ekerö/Jakobsberg, 179 Vällingby-Sollentuna:

Genomfört:

– Ny signalreglerad korsning Norrviksvägen.

– Hållplats Amorinavägen ombyggd.

– Färre parkeringsplatser vid Isafjordsgatan och Färögatan.

– Bussgata längs Danmarksgatan.

– Längre och säkrare hållplatser på Rinkebysvängen och i Rinkeby centrum.

Planeras:

– Busskörfält på Frösundaleden, Huvudstaleden, Norrbyvägen, Kvarnbacksvägen.

– Ombyggnation Huvudstabron.

– Hållplatsfickor längs Drottningholmsvägen.

– Hållplatserna Sörentorp och Anhaltsvägen dras in.

– Fyra nya, eller förlängda hållplatser.

– Bussramp vid avfart Järva krog.

– Busskörfält trafikplats Bergshamra och vid avfart Inverness.

– Alla trafiksignaler trimmas.

– Beräknas ge 8-10 minuter kortare restid på sträckan Ekerö-Solna, och 2-3 minuter på sträckan Solna-Mörby.

Källa: Källa: Stombussbokslut 2018, Trafikförvaltningens åtgärdsvalsstudier

Det finns 16 stombusslinjer i Stockholms län, och de trafikeras med blåbussar. De binder ihop knutpunkter och kompletterar spårtrafiken. 300 000 resor görs med stombussarna varje dag.

Tillsammans med Trafikverket och länets kommuner försöker man hitta åtgärder som ska snabba upp bussarna.

– Om bussarna ska kunna konkurrera med annan kollektivtrafik måste de gå snabbare, annars väljer folk tunnelbanan och där är det redan trångt, säger Tomas Eriksson MP), miljö- och trafikregionråd.