SL:s plan: Så ska blåbussarna snabbas upp i södra länet

Buss 173 från älvsjö till Skarpnäck. Pappan heter Eyob Kyazim Boyda med Nardos,4 och Lewi, 3.
Eyob tar bussen från Fruängen till Skarpnäck med barnen Nardus och Lewi, som har sin förskola där.
Stombussarna tvingas köra alldeles för sakta. Bilköer, rödljus och tätt mellan hållplatserna gör att de sniglar sig fram på vissa sträckor. Men det finns planer för att snabba upp dem.

Nardos, 4, och Lewi, 3, sitter fint bältade ombord på buss 173. De är resvana, åker mellan Fruängen och Skarpnäck så gott som varje vardag.

– Det går smidigt att åka buss, det tar ungefär 45 minuter, säger pappa Eyob.

När han lämnat barnen på förskolan i Skarpnäck ska han vidare till jobbet på Danderyds sjukhus.

Får genare väg

Buss 173 går mellan Skärholmen och Skarpnäck, och är en av de stombusslinjer som nu ska snabbas upp. Bussen ska ta en genare väg I Kungens kurva och vidare till Fruängen.

Buss 173 från älvsjö till Skarpnäck.

Stombuss 173 får en genare sträckning och hoppar över hållplatser för att komma snabbare fram.

När Eyob kliver på med barnen är det raka spåret till Älvsjö och sedan Örbyleden. Men vid Skebokvarnsvägen viker den av in till Bandhagen. Där ska nu hållplatser hoppas över. Förändringarna sker när vintertidtabellen träder i kraft i augusti.

I Hökarängen fylls bussen på ordentligt. För dem som behöver åka på tvären är stombussarna ofta enda alternativet.

300 000 resor varje dag

Det finns 16 stombusslinjer i länet, och de trafikeras med blåbussar. De binder ihop knutpunkter och kompletterar spårtrafiken. 300 000 resor görs med stombussarna varje dag.

Men bara 43 procent av stombussnätet har god framkomlighet, enligt Region Stockholms trafikförvaltning.

Innerstadsbussar i promenadtakt

Värst är det i innerstan, visar Stombussbokslutet för 2018. Där ska medelhastigheten var minst 20 kilometer i timmen, men det är bara på tio procent av linjen som man klarar det. Resten av sträckan sniglar sig bussarna fram i 10-15 km/h.

– Den största orsaken till att bussarna stoppas upp är alla bilarna. Men även vägarbeten och olika evenemang gör att de inte kommer fram, säger Tomas Eriksson (MP), miljö- och trafikregionråd.

Tillsammans med Trafikverket och länets kommuner försöker man hitta åtgärder som ska snabba upp bussarna.

Annars väljer folk tunnelbanan

Tomas Eriksson

– Om bussarna ska kunna konkurrera med annan kollektivtrafik måste de gå snabbare, annars väljer folk tunnelbanan och där är det redan trångt, säger Tomas Eriksson.

Fakta

Detta görs på din busslinje

Linje 1 Stora Essingen-Frihamnen:

Genomfört:
– Busskörfält.
– Flytt eller borttagning av övergångsställen.
– Ökad p-övervakning.
– Extra brett körfält för både buss och cykel i ena riktningen på Fleminggatan.
– Flytt och borttagning av p-platser på Fleminggatan.

Linje 2 Sofia-Norrtull:

Planeras:
– Hållplats Mariebergsgatan förlängs.
– Busskörfält på Gjörwellsgatan.
– Hållplatserna Scheelegatan och Kungsbroplan slås ihop.
– Extra brett körfält för både buss och cykel i andra riktningen på Fleminggatan.
– Genomfört:
– Busskörfält.
– Flytt eller borttagning av övergångsställen.
– Ökad p-övervakning.

Linje 3 Karolinska sjukhuset-Södersjukhuset:

Genomfört:
– Busskörfält.
– Flytt eller borttagning av övergångsställen.
– Ökad p-övervakning.
– Borttagning p-platser.

Linje 4 Radiohuset-Gullmarsplan:

Genomfört:
– Busskörfält.
– Flytt eller borttagning av övergångsställen.
– Ökad p-övervakning.
– Färre hållplatser.
– Planeras:
– Hållplats Skanstull byggs om.
– Hållplats Stadsbiblioteket byggs om.
– Bussgata på Rosenlundsgatan mellan Krukmakargatan och Hornsgatan.
– Bussprio i korsningen S:t Eriksgatan-Drottningholmsvägen.

Linje 6 Ropsten-Karolinska sjukhuset:

Inga planerade åtgärder.

Linje 172 Norsborg-Skarpnäck:

Genomförs nu:
– Genare linjesträckning (Örbyleden i stället för Majrovägen) vilket gör att hållplatserna Gubbängens IP, Getfotsvägen och Gubbängen inte trafikeras (linje 143 förlängs och trafikerar hållplatserna).

– Hållplats Högdalsdepån och Stora Sköndals väg hoppas över.
– Busskörfält på Örbyleden.
– Signalprio Huddingevägen vid Ågestavägen och Örbyleden.
– Ny ramp Huddingevägen/Storängsleden.
– Ny hållplats Norra Sköndal.
– Beräknas ge 5-6 minuter kortare restid på hela sträckan.

Planeras:
– Busskörfält på Glömstavägen och Huddingevägen.
– Fri högersväng i Rågsvedskorset.
– Bussramp trafikplats Gubbängen.

Genomfört:
– Signalreglerad påfart Glömstavägen/Huddingevägen.

Linje 173 Skarpnäck-Skärholmen

Genomförs nu:
– Genare linjestäckning vid Kungens kurva (går inte via Lindvreten eftersom trafikplatsen stängs av) vilket gör att hållplatserna Lammholmbacken, Lindvreten och Apoteksbolaget inte trafikeras.

– Ny linjesträckning vid Smista/Segeltorp. Linjen går inte Smista allé utan G:a Södertäljevägen. Hållplatserna Dr Widerströms gata, Häradsvägen, Segeltorps industriområde, Visirvägen, Fornminnesvägen och Vårdkasevägen utgår (trafikeras av linje 163 och 707). Nya hållplatser blir Segeltorps centrum och Juringe allé.

– Hållplatserna Älvsjögården, Skebokvarnsvägen och Stallarholmsvägen hoppas över.
– Ny hållplats Norra Sköndal.
– Busskörfält på Örbyleden.
– Signalprio på flera ställen.
– Beräknas ge 5-6 minuter kortare restid på hela sträckan.

Planeras:
– Bussramp trafikplats Gubbängen.

Linje 176, 177, 178 och 179 Mörby-Ekerö/Jakobsberg, 179 Vällingby-Sollentuna:

Genomfört:
– Ny signalreglerad korsning Norrviksvägen.
– Hållplats Amorinavägen ombyggd.
– Färre parkeringsplatser vid Isafjordsgatan och Färögatan.
– Bussgata längs Danmarksgatan.
– Längre och säkrare hållplatser på Rinkebysvängen och i Rinkeby centrum.

Planeras:
– Busskörfält på Frösundaleden, Huvudstaleden, Norrbyvägen, Kvarnbacksvägen.
– Ombyggnation Huvudstabron.
– Hållplatsfickor längs Drottningholmsvägen.
– Hållplatserna Sörentorp och Anhaltsvägen dras in.
– Fyra nya, eller förlängda hållplatser.
– Bussramp vid avfart Järva krog.
– Busskörfält trafikplats Bergshamra och vid avfart Inverness.
– Alla trafiksignaler trimmas.
– Beräknas ge 8-10 minuter kortare restid på sträckan Ekerö-Solna, och 2-3 minuter på sträckan Solna-Mörby.

Linje 471 Slussen-Orminge och 474 Slussen-Hemmesta:

Genomfört:
– Hållplatser Centralplan, Koldalsvägen och Skottvallsvägen ombyggda.
– Busskörfält på Gustavsbergsvägen och Skärgårdsvägen, från trafikplats Insjön till Farstabron.
– Fri högersväng från väg 222 till Ingarövägen.
– Hållplats Viks central norrut borttagen.

Planeras:
– Hållplats Henriksdal förlängs och får busskörfält i anslutning.
– Fri högersväng vid Mölnviksrondellen.
– Variabla busskörfält längs väg 222 Mölnvik-Ålstäket.
– Signalprio vid Älgstigenrondellen.
– Signalprio i alla korsningar.
– Beräknas ge 10 minuter kortare restid på sträckorna.

Linje 670, 676, 677 Tekniska högskolan Vaxholm/Norrtälje:

Planeras:
– Hållplats Roslagstull och Universitetet dras in.
– Busskörfält längs Valhallavägen och vid Frescati.
– Beräknas ge 2-3 minuter kortare restid på sträckan Tekniska högskolan-Mörby.

Linje 873 Gullmarsplan-Nyfors och 875 Gullmarsplan-Tyresö kyrka:

Genomfört:
– Ny in- och utfart för södergående trafik vid Gullmarsplan.
– Tunnel under Tyresövägen vid Öringevägen så att resenärerna säkert kan nå hållplats.

Planeras:
– Busskörfält på Nynäsvägen vid Gubbängen.
– Ny hållplats norra Sköndal.
– Bussramp trafikplats Gubbängen.
– Bussramp och ny hållplats Gullmarsplan.

Källa: Stombussbokslut 2018, Trafikförvaltningens åtgärdsvalsstudier

Men åtgärderna sker inte i en handvändning. Kanske en förklaring är att det är väghållarna, alltså Trafikverket och kommunerna, som åker på kostnaderna, medan SL tar hem vinsterna i form av bättre framkomlighet.

Håller sällan ens 30

Buss 172 och 173 ska kunna hålla 30-45 kilometer i timmen, men det klaras bara på 10-20 procent av sträckorna.

Buss 176, 177 och 178 mellan Mörby och Ekerö/Jakobsberg går lite snabbare, där klaras målhastigheten på hälften av sträckorna.

När det gäller Nacka-Värmdöbussarna är det 471 som är sorgebarnet. 20 procent av sträckan körs enligt målhastigheten, medan Tyresöbussarna klarar sig riktigt bra, där körs 80 procent av sträckorna enligt målhastighet.

Grönt ljus för bussen

Den enskilt viktigaste och mest effektiva åtgärden för snabbare bussar är fler busskörfält, enligt Tomas Eriksson. Därefter kommer signalprio, alltså att trafiksignaler slår om till grönt när bussen kommer.

– Kring Odenplan infördes det vid fyra korsningar på försök och det gav en tidsvinst på 4-5 minuter för linje 4, säger han.

Andra åtgärder som är på gång för att snabba upp bussarna är att tillåta påstigning vid alla dörrar, och att ha kameror ombord som fotograferar felparkerare i busskörfält så att de kan bötfällas och bilarna forslas bort.

Fakta

Här proppar det igen

– Värmdövägen väster om Skurubron
– Tyresövägen vid Öringe
– Huddingevägen mellan Lännavägen och Stuvstavägen
– Fruängsgatan
– Örbyleden
– Hornsgatan
– Ringvägen
– S:t Eriksgatan
– Torsgatan
– Odengatan
– Fleminggatan
– Hantverkargatan
– Kungsgatan
– Valhallavägen
– Karlavägen
– E18 i Danderyd vid Inverness och Danderyds sjukhus
– E4 norr om Hagalund
– Frösundaleden
– Huvudstaleden
– Kvarnbacksvägen i Bromma
– Rinkebystråket
– Rissnemotet
– Danmarksgatan i Kista

Källa: Stombussbokslut 2018
Fakta

Framtidens busstrafik

BRT – snabbuss Haninge-Täby, förutsätter att Södertörnsled och Förbifart finns på plats.

Fler stomlinjer – Älvsjö-Nacka, Tyresö/Haninge-Huddinge, Masmo-Vällingby, Vällingby-Sundbyberg, Järfälla/Upplands Väsby-Vallentuna/Arninge, Sollentuna-Danderyd.

Stomlinjer som passerar genom innerstan via Centralstationen.

Nya 21 meter långa bussar som tar fler passagerare.

Källa: Region Stockholm