Blåkullas fasader fylls med dans

HAGALUND Nästa tisdag den 20 november sker en förvandling av Blåkulla. Ett av höghusens fasader kommer att användas som ”bioduk”.

Det är Hagalundstjejerna Fanny, Tanya, Betty och Najma, 8-10 år, som tillsammans med projektledaren Franciska Beckert har spelat in en dansfilm om livet i stadsdelen.

– Filmen bygger på deras egna erfarenheter. De berättar om sina egna liv i form av dans, säger Franciska Beckert.

Kl. 17.15 visas filmen i jätteformat – 25 x 25 meter – på fasaden vid Hagalundsgatan 9. Filmen, som är cirka fem minuter lång, kommer att visas var 10:e minut under en dryg timme.