”Blåljushuset” blir kontor och arbetsplatser

Den trekantiga tomten ligger precis till vänster om Hornsbergs bussdepå, som syns på bilden. Depån ska rivas och den tomten ska sedan också bebyggas med nya hus.
Den trekantiga tomten ligger precis till vänster om Hornsbergs bussdepå, som syns på bilden. Depån ska rivas och den tomten ska sedan också bebyggas med nya hus.
Planerna på ett spektakulärt "blåljushus" vid Lindhagensgatan har lagts ner.

I stället planeras kontor och arbetsplatser på platsen.

Men just nu står arbetet stilla, enligt staden.

Mitt i har tidigare berättat om det planerade ”blåljushuset” vid Lindhagensgatan. Huset skulle bli en samverkanscentral för bland andra polis och brandkår, men planerna stoppades av politikerna i april förra året. Sedan dess har många frågat sig vad som blir av den trekantiga tomten där Lindhagensgatan möter Essingeleden på västra Kungsholmen.

Enligt Niklas Karlsson, enhetschef på exploateringskontoret, är tomten fortfarande tänkt att bebyggas, även om arbetet just nu står stilla.

– Platsen har under lång tid varit tänkt som kontor och arbetsplatser. Det är fortfarande aktuellt i ett längre perspektiv, säger han.

Anledningen till att exploateringskontorets arbete inte har kommit igång än är att man väntar ut det slutgiltiga beslutet för husen som planeras strax söderut. Det handlar om området vid Kristinebergs slottsväg där Trafik Stockholm i dag har sitt kontor. Detaljplanen för de kontorshusen är godkända av stadsbyggnadskontoret men har ännu inte spikats av kommunfullmäktige.

– Vi jobbar fortfarande med några tekniska frågor om bullerrisk och störningar och väntar ut kommunfullmäktiges beslut innan vi slår fast en tidsplan för triangeltomten, säger Niklas Karlsson.

Intill den trekantiga tomten ligger SL:s gamla bussdepå som sedan länge planerats att rivas till förmån för 750 nya bostäder i fyra kvarter och ännu fler arbetsplatser närmst Essingeleden. De planerna står också stilla, enligt Niklas Karlsson.

– Vi väntar på slutgiltigt besked om en ny bussdepå i Solna så att vi vet att SL kan flytta ut från lokalerna, säger han.