Blåste staten på halv miljon i skatt

DANDERYD En Danderydsbo som undanhållit staten sammanlagt över 500 000 kronor i skatt har av Attunda tingsrätt dömts till fem månaders fängelse för bokföringsbrott, skattebrott och försvårande av skattekontroll.

Fängelsedomen har dock omvandlats till samhällstjänst eftersom mannen inte tidigare är straffad och det antas att han inte kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet.

Mannen förklarade sin passivitet med att han lidit av en utmattningsdepression och att det bland annat medfört att han inte orkat sköta bokföring med mera.