Blev fler eller färre behöriga till gymnasiet?

När Järfälla kommun nyligen berättade om niornas studieresultat visades glada siffror upp med förbättringar sedan förra året. Men vad kommunen inte berättade var att alla niondeklassare inte hade räknats med.

”Skolresultaten har förbättrats i Järfälla, det visar Skolverkets nypublicerade siffror”, så skrev Järfälla kommun nyligen på sin hemsida. I texten gladde sig både barn- och ungdomsdirektör Minna Avrin och barn- och ungdomsnämndens ordförande Eva Ullberg (S) åt att 78,2 procent av niondeklassarna var godkända i alla ämnen förra läsåret.

Det påstås vara en ökning från föregående år då 74,8 procent klarade godkäntkraven i alla ämnen.

Men en närmare titt på statistiken visar att Skolverket – som står för siffrorna – har ändrat sitt sätt att redovisa dem.

För första gången i år har verket delat upp eleverna i ”exklusive okänd bakgrund” och ”inklusive okänd bakgrund”. Okänd bakgrund har de elever som fortfarande saknar svenskt personnummer och alltså är nyanlända.

Tidigare har Skolverket bara redovisat siffror för samtliga elever och inte delat upp eleverna i känd eller okänd bakgrund.

Siffrorna som tar hänsyn till Järfällas samtliga niondeklassare, både nyanlända och alla andra, visar att 72,9 procent klarade godkänt i alla ämnen.

– Det är ganska förståeligt att den som bott i Sverige en kort tid inte når upp till alla kunskapskraven. Snarare är det fantastiskt av den som klarar det, säger Eva Ullberg (S).

Men blir det inte lite som att jämföra äpplen med päron när ni tar förra årets siffror där de nyanlända är inräknade och jämför med årets siffror där de inte är med?

– Det kan man tycka. Samtidigt hade vi ovanligt många som kom under 2015 så att jämföra rakt av hade inte heller blivit rättvist. Om vi räknar bort de nyanlända så ser vi att skolresultaten har förbättrats i Järfälla.

Den som läser texten på kommunens hemsida får intrycket av att resultaten gäller för alla elever i Järfälla. Varför är ni inte tydliga med att vissa elever har tagits bort ur statistiken?

– Det är en synpunkt som jag tar med mig. Det skulle man ha kunnat förklara. Jag tycker ändå att det finns två delar i det här: hur vi måste stötta nyanlända elever och hur det går för skolan i stort. Här visar siffrorna att på våra skolor går majoriteten av eleverna framåt.

Fakta

Så många niondeklassare fick godkänt i alla ämnen

2015/2016: 72,9 procent (78,2 procent exklusive elever med okänd bakgrund)

2014/2015: 74,8 procent

2013/2014: 76,4 procent

2012/2013: 78,8 procent

2011/2012: 80,8 procent

Källa: Skolverket