ANNONS

De blev förlorarna i nya busstrafiken

Per Ivarssons närmsta hållplats – Solgården – har endast en avgång per dygn.
Per Ivarssons närmsta hållplats – Solgården – har endast en avgång per dygn.
"När det bara finns en tur för skolbarnen blir det sårbart", säger Per Ivarsson.
"När det bara finns en tur för skolbarnen blir det sårbart", säger Per Ivarsson.
För Per Ivarsson, som bor i Nora-området, har förändringen varit en klar försämring.
För Per Ivarsson, som bor i Nora-området, har förändringen varit en klar försämring.
Ringlinjerna 601 och 602 ersattes av tvärlinjer.
Ringlinjerna 601 och 602 ersattes av tvärlinjer.
Färre avgångar, längre att gå och tidtabeller som inte matchar skoltiderna – det har gjort att Per Ivarssons familj använder bilen mer nu än vad de gjorde innan förändringarna i busstrafiken.
Tvärtemot vad som var tanken.
– Det är en klar försämring från tidigare, säger han.
ANNONS

Drygt två månader har gått sedan ringlinjerna 601 och 602 lades ner och i stället ersattes av tvärlinjer. Något som bland annat innebar att fyra hållplatser drogs in och tre hållplatser fick färre avgångar.

En förändring som inte har tagits emot med öppna armar bland en del av Danderydsborna. Protestlistor och Facebook-grupper startades i slutet av förra året i ett försök att stoppa förändringarna – men utan resultat. Ringlinjerna lades ner den 7 januari.

”Väldigt sårbart”

För Per Ivarsson, som bor i Nora-området, har förändringen varit en klar försämring. Hans närmsta hållplats, Solgården, har endast en avgång per dygn. Det är 602 X, som går till Danderyds gymnasium.
– När det bara finns en tur för skolbarnen blir det väldigt sårbart. Är den försenad vilket händer ofta, eller om den är helt inställd, vilket också har hänt, kommer barnen för sent, säger han och fortsätter:
– Det bygger också på att skolan börjar vid åtta, och så är det inte alltid. Jag har fyra barn, som alla har lite olika tider. Då blir det många gånger tyvärr så att vi får ta bilen i stället. Det är samma sak när mina två äldre tonårsdöttrar vill träffa kompisar på kvällen. Tiderna matchar inte, och sen är det en bit att gå till Nora torg, som är vår närmsta hållplats. Som förälder vill man ju helst inte att de ska gå så långt ensamma i mörkret.

Då blir det många gånger tyvärr så att vi får ta bilen i stället.

Han tycker att kommunen, som förespråkat att minska biltrafiken, tagit ett steg i helt fel rikting.
– Att minska bilanvändandet är jag helt för – så att begränsa kollektivtrafiken så här ger fel signaler. Kommunen borde ha varit på SL mer om det här. Framförallt borde de ha fått ut mer information om förändringen. Dagen efter omläggningen var det upprörd stämning vid hållplatsen, folk visste ingenting, säger Per Ivarsson.


LÄS MER: Det klagar bussresenärerna i Danderyd mest på


Målet: Minska bilåkningen

Bengt Sylvan (L), ordförande i tekniska nämnden i Danderyds kommun, säger att det är tråkigt att höra att förändringarna i kollektivtrafiken lett till att en del Danderydsbor tar bilen.
– Då har vi misslyckats. Målsättningen är att minska bilåkningen och öka användandet av cykel och buss. Samtidigt är det svårt, många har säkert fått det bättre nu också. Men de hörs, av naturliga skäl, inte lika mycket som de som är missnöjda.

Då har vi misslyckats.

Han håller dock med om att informationen borde ha varit bättre.
– Från kommunens håll ville vi gå ut med mer information tidigare, men SL sa stopp. Att de skulle sköta det. Därför skickade vi också en skrivelse till Arriva, som sköter busstrafiken, där vi bad dem skjuta på förändringarna för att hinna få ut mer information. Men vi fick avslag. Kommunen är ju bara remissinstans i den här frågan, i slutänden ligger beslutet hos SL, säger Bengt Sylvan.

ANNONS

Enligt honom håller Arriva på med en utvärdering av kollektivtrafiken, som väntas vara klar runt april–maj i år.
– Vi avvaktar lite tills dess. Då kan vi se vad som varit bra och mindre bra – och se vad vi kan göra åt det.

”Bäst för flest”

Hos SL tycker man också att det är tråkigt om personer nu väljer bilen framför bussen, men att trafiken planeras efter utgångspunkten ”bäst för flest”. De jobbar också för att ersätta allt fler ringlinjer med raka linjesträkningar eftersom de sett att det tenderar att öka resandet. Danderyd var en del i detta.
– Andra skäl till att ringlinjerna slopas i Danderyd är att kommunen önskar att bussarna går längs huvudstråken och inte trafikerar småvägar. På grund av dålig vägstandard och få påstigande trafikeras inte hållplatserna Borgen-Ekbacken-Klingsta Park, förutom vid enstaka turer under morgonen och eftermiddagen. På flera håll har klagomål inkommit om kraftiga vibrationer i omgivande villor, vilket är skälet till färre turer kring Ekbacken och i Svalnäs-området, säger Claes Keisu, presskommunikatör vid Stockholms läns landsting

Han säger också att det är svårt att matcha skoltider eftersom elevernas scheman ser så olika ut.
– Men Trafikförvaltningen och entreprenören Arriva är lyhörda för synpunkter från kommunen och vi gör månadsvisa uppföljningar av kundsynpunkter.

ANNONS