Hushållen har fått egna klimatpiloter

Majoriteten är kvinnor. Män i singelhushåll lyser med sin frånvaro.

Startskottet har gått för de utvalda Järfällabor som ska leva ett mer klimat-smart liv.

I år ska förebilderna skapas. Som Lokaltidningen Mitt i tidigare berättat ska tio hushåll under 2014 leva klimatsmart.

Hushållen ska försöka spara energi, börja cykla till jobbet, handla miljövänligt och bli klimatsmarta på andra sätt.

Målet: att minska koldioxidutsläppet med 15 procent. Och att inspirera andra.

Bland 29 sökande har kommunen nu valt ut tio hushåll.

Jerker Österlind, 23 år, är en av testpersonerna.

Tillsammans med fem andra ungdomar, och en katt, bor han i ett kollektiv i en 60-talsvilla i Skälby.

– Det lät som en kul grej, alla vi som bor i huset är redan engagerade i miljöfrågor.

Jerker säger att han själv alltid varit intresserad av ett miljösmart boende och skulle ha svårt att bo ensam i en villa, eller ens tillsammans enbart med sin partner. Han ser etiska aspekter på hur han bor, hur vi använder våra resurser.

En del av motivet till att kollektivet valt att delta är att se hur långt de kan komma med sin egen trädgårdsodling. Jerker säger att han tror på en decentraliserad matproduktion, för att komma bort från långa och miljöpåverkande livsmedelstransporter.

Sedan finns saker som kollektivet skulle kunna göra på huset, som att sätta in treglasfönster i den gamla villan som Jerker ärvt.

– Men det är en stor inve­stering för en grupp 23-åringar.

Förutom de sex ungdomarna i kollektivet deltar även fem barnfamiljer, ett syskonpar och tre kvinnor i singelhushåll. Unga män i singelhushåll lyser med sin frånvaro.

– Jag tror inte det har någon större påverkan, jag hoppas de följer projektet. Vi är nöjda och tycker att det ändå blev en bra blandning, säger miljökonsult Johanna Edestav på Järfälla kommun.

Projektet pågår under 2014. Den som vill kan följa deltagarna på Järfälla kommuns hemsida.

Fakta

Många barnfamiljer deltar i satsningen

Skälby: Kollektiv i villa.

Stäket: En familj och ett par, båda hushållen i villa.

Kallhäll: Syskonpar i lägenhet, ensamboende kvinna i lägenhet.

Jakobsberg: Barnfamilj i villa, ensamboende kvinna i lägenhet samt familj i lägenhet.

Viksjö: Ensamboende kvinna som bor i lägenhet och en barnfamilj i ett radhus.

En närmare presentation av deltagarna finns på kommunens hemsida.

Källa: Järfälla kommun