Väsbys hemtjänst riskerar läggas ner

Mycket talar för att den kommunala hemtjänsten i Upplands Väsby läggs ner under hösten.

Orsaken är att hemtjänsten, som drivs av Väsby välfärd, gått back med drygt 19 miljoner kronor sedan 2008.

Och framtiden ser inte ljusare ut – trots att verksamheten har effektiviserats, enligt en skrivelse från kommunen.

Prognosen för 2012 visar ett underskott på 4 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 20 procent av omsättningen.

Nu pågår ett ”aktivt arbete” med att finna individuella lösningar för hemtjänstens 58 anställda.

Trygghetslarm dygnet runt och hemtjänst under nätterna fortsätter som förut i kommunal regi.