Bli fadderhem åt ensamkommande

Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd och Marika Markovits, direktör Stockholms Stadsmission
Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd och Marika Markovits, direktör Stockholms Stadsmission
Idag beslutar socialnämnden i Stockholms stad att tilldela 10,1 miljoner kronor i föreningsbidrag till Stockholms Stadsmission för att ge ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år möjligheten att bo kvar i Stockholm.

Sedan det nya ersättningssystemet för mottagande av ensamkommande flyktingbarn trädde i kraft i somras måste ungdomar som fyllt 18 år, men som ännu inte fått besked på sin asylansökan, flytta till Migrationsverkets anläggningsboende i andra kommuner.

Idag beslutar socialnämnden i Stockholms stad att tilldela 10,1 miljoner kronor i föreningsbidrag till Stockholms Stadsmission för att ge ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år möjligheten att bo kvar i Stockholm i så kallade fadderhem.

Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholms stad, är glad att staden och Stockholms Stadsmission kommer att samarbeta.

– Det är väldigt bra att vi nu öppnar upp möjligheten för dessa ungdomar att bo kvar i Stockholm. Nu får de chansen att gå klart sin gymnasieutbildning i samma skola och ha kvar sina vänner och det nätverk som de har byggt upp. Detta är väldigt viktigt både för ungdomarnas psykiska hälsa men även för deras chanser till en god etablering i Sverige, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholms stad.

Ungdomarna får möjlighet att bo kvar i Stockholm i Fadderhem till dess att de får besked på sin asylansökan.

”Vi vill uppmuntra stockholmare att öppna sina hem”

Att bli Fadderhem är ett ideellt engagemang där den ekonomiska ersättningen består av ett bidrag motsvarande barnbidraget. Stockholms Stadsmissions sköter rekryteringen av fadderhem och kommer att stötta och erbjuda råd både till den ensamkommande och till Fadderhemmet.

– Vi vill uppmuntra stockholmare att öppna sina hem och med stöd av oss välkomna en ungdom under en begränsad tid, det kommer att betyda så mycket för deras fortsatta tillvaro här i Stockholm fram till att de får besked om sin asylansökan, säger Marika Markovits, direktör på Stockholms Stadsmission.

Fakta

Vill du veta mer

Stockholms Stadsmission anordnar informationsträffar.

De planerade träffarna är den 19 september, kl. 16.30–18.00 på Fleminggatan 66, i Stockholms Stadsmissions Äldrecenter

Den 25 september, kl. 18.30–20.00, Mariatorget 10, i St Paul.