ANNONS

Här blir det boendeparkering i höst

Tanken är att det ska bli lättare att hitta parkeringsplats för boende.
Tanken är att det ska bli lättare att hitta parkeringsplats för boende.
Bor du på någon av gatorna där det blir boendeparkering i höst?
Det blir test av boendeparkering på ett antal Lidingögator i höst. Vi har listan med gatorna som berörs.
ANNONS

Nyligen beslutade teknik- och fastighetsnämnden att testa systemet boendeparkering i bland annat Baggeby och Torsvik redan i höst.

Faller försöket väl ut kommer systemet att införas på fler håll ön.

Bor du på någon av gatorna där boendeparkering testas i höst?

Torsvik

Lidingö stads karta.

Herserud

Lidingö stads karta.

Baggeby/Bodal

ANNONS

Lidingö stads karta.

Så här fungerar det

  • För de som bor i ett testområde skulle det vara gratis att parkera på anvisade platser.
  • Bilen skulle få stå parkerad i sju dygn innan den måste flyttas. Idag måste bilar flyttas efter ett dygn om de står parkerade på allmän gata.
  • För att kunna utnyttja boendeparkering krävs ett boendeparkeringstillstånd.

 

ANNONS