Så blir nya busslinjerna i Järfälla

Stora förändringar i trafiken till och från Viksjö.
Stora förändringar i trafiken till och från Viksjö.
Varje år ser SL och dess trafikutförare över tidtabellerna för bussar, tunnelbana, pendeltåg och annan kollektivtrafik. Nu är det klart vilka tidtabeller som kommer att gälla det kommande året, från och med 10 december. För Järfällas del blir det stora förändringar.

Förändringarna i pendeltågstrafiken har Mitt i Järfälla skrivit om tidigare. Men stora förändringar är att vänta även in om busstrafiken – särskilt för de som bor i Viksjö. För nästan alla innebär dock den nya bussplanen utökade avgångar. Från och med den 10 december gäller de nya tidtabellerna.

Linje 541 Jakobsbergs station – Vällingby får fler avgångar för att matcha de ökade avgångarna på pendeln. För 550 mellan Barkarby och handelsplatsen gäller liknande, att linjen avgår varje kvart under kvällarna för att synka med pendeln. Även linje 560 mellan Upplands Väsby och Jakobsberg via Kallhäll får utökade turer, men bara under mellantrafik.

551 och 552 läggs ner – ersätts av nya linjer

I Viksjö blir skillnaderna större. Linje 551 och 552 läggs helt ned, och ersätts av en ny linje där bussarna går i båda riktningarna. Den får två namn, 564H respektive 564V. H-linjen går från Jakobsbergs station via Kvarnvägen– Viksjöleden- Kärrvägen- Nyårsvägen- Rågången- Viksjöleden- Traktorvägen- Andebodavägen- Bruttovägen- Viksjöleden- Mälarvägen- Järfällavägen- tillbaka till Jakobsbergs station. V-linjen går samma sträcka fast åt andra hållet.


551 och 552 läggs ner – så går de nya linjerna 564H och 564V


Linjerna trafikeras med 20-minuterstrafik i rusningstid och 30-minuterstrafik resten av tiden. När bussarna går med 30-minuterstrafik går bussarna inte samtidigt från Jakobsbergs station utan med en kvarts förskjutning.

Lättnad i kommunhuset efter nya bussplanen

Förändringar även för 553: ”65 procent fler avgångar”

Med Linje 553 sker något liknande – även den kommer att trafikeras åt båda hållen och därför får den också två namn: 553H och 553V. Mestadels går linjen som den gör idag, med förändringen att bussarna startar och slutar vid Jakobsbergs station, istället för Barkarby station.

Trafikförvaltningen menar att det på detta sätt blir tydligare och effektivare, ger en högre turtäthet och punktlighet. Restiden från Viksjö till pendeltåg är i princip densamma, men turerna går tätare för de som bor i västra Jakobsberg och VIksjö. Enligt trafikförvaltningens beräkningar ger den nya planen för vissa områden 65 procent fler avgångar per dygn.