De blir byggherrar i Bagarmossen

Byggfeber väntar i Bergholmsbacken.
Byggfeber väntar i Bergholmsbacken.
620 bostäder, en stor grundskola och två förskolor ska byggas söder om Bagarmossens tunnelbaneuppgång.
Den 15 december fattar exploateringsnämnden beslut om vilka byggherrarna blir.

I slutet av oktober godkände stadsbyggnadsnämnden bygget av 3 500 nya bostäder i Bagarmossen-Skarpnäck. Bergholmsbacken, söder om Bagarmossens tunnelbana, är den första delen av det projektet.

Här planerar man att bygga 620 bostäder, varav 90 bostäder för äldre, två förskolor, en grundskola för 1 200 elever, en gymnastikhall, ett gemensamt parkeringsgarage och ett gång- och cykelstråk mot Borgholmsparken.

För att möjliggöra projektet måste flera byggnader som är i dåligt skick först rivas – Bergholmsskolan med gymnastiksal och två förskolepaviljonger.

Flera byggherrar har ansökt om att få delta i projektet, och nu har exploateringskontoret klar med sitt förslag om vilka det bör bli. Markanvisningarna för bostadsbyggen föreslås gå till Riksbyggen Ekonomisk förening (160 bostadsrätter), AB Borätt (135 bostadsrätter), Micasa Fastigheter AB (90 bostäder för äldre) och Småa AB (55 bostadsrätter). Dessutom har Stockholmshem sedan tidigare en markanvisning på 180 lägenheter i projektet.

Markanvisningen för parkeringsgaraget föreslås gå till Stockholms Stads Parkering AB medan markanvisningen för bygge av skola och förskolor föreslås gå till Skolfastigheter i Stockholm AB.

Exploateringsnämnden tar ställning till förslagen vid sitt nästa möte, den 15 december.

56 procent av de planerade lägenheterna är bostadsrätter. Därför anser exploateringskontoret att det kan vara bra med en större andel hyresrätter i kommande etapper av projektet Bagarmossen-Skarpnäck. Som helhet har Bagarmossen i dag 70 procent hyresrätter och 30 procent bostadsrätter.