Blir det tomt på Sveavägen om 7Eleven flyttar?

Stadsbiblioteket behöver växa och vill flytta in i basarbyggnaderna mot Sveavägen. Men (L) och (M) är kritiska.

– Hela den sidan av gatan blir ett stängt och öde område på kvällarna, säger Lotta Edholm, Liberalerna.

Frågan om hur Stadsbiblioteket ska renoveras och byggas ut har stötts och blötts länge. Men nu börjar det röra på sig. I dag, onsdag, har frågan snabbehandlats i Stadshuset. Ärendet var rödlappad, vilket betyder att borgarråden tog ställning i förmiddags och att kommunstyrelsen efter lunch tog upp den till beslut.

Som väntat fick förslaget om att vidare utreda en ombyggnad och renovering grönt ljus. Biblioteket har inte fått någon mer omfattande renovering sedan 80-talet. Dessutom behövs mer utrymme för barnverksamhet och publik programverksamhet. I dag får behovet av tystnad stå tillbaka när det anordnas till exempel författarsamtal i rotundan.

Det problemet kan lösas om biblioteket får ta basarbyggnaderna mot Sveavägen i anspråk. Då skulle till exempel Seven Eleven och Svanströms behöva flytta därifrån.

– Om vi tar bort alla de verksamheter som finns i basarerna kommer hela den sidan av gatan, från Stadsbiblioteket vid parken bort till Handelshögskolan, att vara ett stängt och öde område kvälls- och nattetid. Öppna ögon mot gatan är viktiga ur ett trygghetsskapande perspektiv, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

Frågan är dock om det problemet är så överhängande just runt Stadsbiblioteket. I de kringliggande kvarteren finns gott om både krogar och butiker. Såväl Odengatan som Sveavägen är intensivt trafikerade stråk och det rör sig mycket folk på trottoarerna. Nästa år, när Citypendelstationen öppnar på Odenplan, räknar staden med att området blir ännu mer frekventerat.

– Då behöver vi snarare se till att Stadsbiblioteket och Observatorieparken bort mot Handelshögskolan är en bra plats nattetid. Vi vill att Stockholm ska leva över hela dygnet. Att motverka döda platser, särskilt kring en så ikonisk byggnad, är en viktig del i det, svarar Lotta Edholm.