Beslutar om gång- och cykeltunnel i Bromsten för 165 miljoner

En ny gång- och cykeltunnel mot Bromstensvägen/Spångavägen för 165 miljoner kronor. Det beslutar trafiknämnden om nu på torsdag.

Majoriteten beslutar nu på torsdag om ett avtal med Trafikverket på drygt 23 miljoner kronor för att delfinansiera byggandet av en ny gång- och cykeltunnel mot Bromstensvägen/Spångavägen i söder och i norr mot Skogsängsvägen/Borghöjdsvägen.

Det är pågrund av att Mälarbanan byggs ut i riktning mot Västerås som tunneln ska byggas. Dagens gång- och cykelpassage i höjd med Fristadsvägen i Bromsten kommer att stängas i samband med utbyggnaden av Mälarbanan.

Enligt förslaget kommer gång- och cykeldelen i trågen och i tunneln att vara nio meter bred och tunneln ska ha en fri höjd på 3,1 meter. Detaljplanen för Mälarbanans utbyggnad från Spånga till Barkarby planeras att ställas för granskning under våren 2016 och detaljplanen för utbyggnaden längs sträckan Duvbo till Spånga planeras att gå ut på samråd senare under 2016.

Nästa beslutstillfälle för nämnderna är när genomförandeavtalet ska tecknas med Trafikverket om utbyggnaden.